Skip to content

Hoewel door de schaarste van de grond waardestijging zeker lijkt, willen wij u toch nadrukkelijk wijzen op de risico’s van deze investering. Het belangrijkste risico dat investeerders in grond lopen is dat een bestemmingswijziging uitblijft, deze langer op zich laat wachten of dat een bestemmingswijziging niet het voorziene waarde verhogend effect blijkt te hebben. Hierdoor bestaat de kans dat de investering in waarde vermindert of geen waardevermeerdering laat zien.

Het risico als investeerder zal in beginsel niet groter zijn dan het bedrag dat gemoeid is met de aankoop van de grond. Daarnaast bestaat het risico dat de waarde van de grond, als landbouwgrond of als bouwgrond daalt of onvoldoende stijgt als gevolg van bijvoorbeeld: een tegenvallende economische groei, een afname van de vraag naar en het aanbod van woon- en bedrijfsruimte, stijgende hypotheekrente, de financierbaarheid van woningen en bedrijfsruimten of veranderingen in (fiscale) regelgeving met betrekking tot de eigen woning of bedrijfsruimte.

Verder is er het risico dat kleeft aan de beperkte verhandelbaarheid van de grond. De grond is niet verhandelbaar via een gereguleerde markt. Hierdoor is de groep van potentiële kopers beperkter. Dit geeft een beperking in de mate van verhandelbaarheid van de grond. Hierdoor is de kans aanwezig dat de investeerders niet op het door hen gewenste moment voor de door hen gewenste prijs kunnen verhandelen. Ook is het mogelijk dat, buiten de afwezigheid van de mogelijkheid om op een gereguleerde markt te verhandelen, geen belangstelling bestaat voor grond of dat de geboden prijs zo laag is dat grond zonder rendement of met verlies moeten worden verkocht.

Nadat u eigenaar bent geworden, dient u zelf voor het beheer van de grond zorg te dragen. Wij leveren de grond vrij van pacht en/of gebruiksrechten door derden.

Komt u er niet uit?

Kantoor

Wij helpen u graag op ons kantoor in Purmerend.

Maak een afspraak op kantoor

Telefoon

Wij zijn te bereiken op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur. Op dinsdag en donderdag van 12.00 tot 21.00 uur.

Klantenservice: 0299 676 525

Service en contact

Back To Top