Skip to content

Lokaliseren

Planologen en rentmeesters zoeken naar interessante locaties binnen groeikernen van gemeenten.

Toetsing

De locaties worden door stedenbouwkundige experts onderzocht op mogelijke toekomstperspectieven.

Verkaveling

De grondpositie wordt verkaveld en toegankelijk gemaakt voor ieders portemonnee.

Grondeigenaar

U koopt de grond aan, de overdracht zal plaatsvinden met tussenkomst van de Notaris. Nadat de notariële overdracht heeft plaatsgevonden bent u de trotse bezitter van een kadastraal geregistreerd perceel grond.

Meer weten?

Hoe het werkt

Back To Top