Skip to content

TK Vastgoed is gespecialiseerd in het aan- en verkopen van strategisch gelegen grond. Wij verwerken hierbij ook bepaalde persoonsgegevens. Omdat wij veel waarde hechten aan uw privacy, leggen wij u in deze privacyverklaring uit waarom wij bepaalde persoonsgegevens van u nodig hebben. Wij zullen uw persoonsgegevens te allen tijde verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn vermeld of daarmee verenigbaar zijn. Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor dit doeleinde, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt.

Onze website

Wij verzamelen via onze website www.tk-vastgoed.nl verschillende persoonsgegevens van onze websitebezoekers.

Werken bij TK Vastgoed

Op onze website staat een overzicht van alle openstaande vacatures van TK Vastgoed. Indien u geïnteresseerd bent in deze vacatures, kunt u uw sollicitatiebrief en CV sturen naar vacature@tk-vastgoed.nl. Binnen 24 uur zult u telefonisch een terugkoppeling op uw sollicitatie ontvangen. Uw persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden, om te beoordelen of u geschikt bent voor de betreffende functie. Wij verzoeken u dan ook om uw naam, adresgegevens, contactgegevens en gegevens omtrent de door u gevolgde opleidingen, cursussen en stages te verstrekken, alsmede informatie over uw vorige (en huidige) dienstbetrekking(en). Uw persoonsgegevens zullen worden verwijderd binnen 90 dagen nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij u expliciet aangeeft dat uw gegevens langer mogen worden bewaard in het kader van eventuele toekomstige vacatures. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens maximaal één jaar na uw toestemming daartoe bewaren.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze website op uw computer (of smartphone) worden geplaatst, die op een later moment weer kunnen worden herkend door onze website. Wij maken gebruik van functionele, analytische en trackingcookies.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn strikt noodzakelijk om onze website te laten werken en worden om die reden altijd geplaatst. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat de website veilig kan worden bezocht.

Analytische cookies
Daarnaast maken wij gebruik van cookies om de effectiviteit en kwaliteit van onze website te kunnen analyseren. Deze cookies hebben geen of slechts een geringe impact op uw privacy. In dit geval maken wij gebruik van cookies van Google Analytics. We zullen de gegevens die worden verzameld door deze cookies niet delen met Google voor andere doeleinden, en hebben dit vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Daarnaast zal het laatste gedeelte van uw IP-adres gemaskeerd worden.

Trackingcookies
Onze website maakt ook gebruik van een aan cookies soortgelijke techniek om onze websitebezoekers te tracken. Dit soort cookies en technieken leggen uw surfgedrag vast om gerichte advertenties te kunnen tonen. Wij vragen altijd uw toestemming voordat wij dit soort cookies op uw computer of smartphone plaatsen. Een lijst met onze trackingcookies vindt u hier.

U kunt deze cookies automatisch weigeren of verwijderen door uw browser hier op in te stellen. Dit kan echter tot gevolg hebben dat onze website niet meer optimaal werkt.

Contact met ons

In een persoonlijk gesprek vragen wij u om bepaalde persoonsgegevens om een voor u zo passend mogelijke strategie en portefeuille samen te stellen. U kunt er voor kiezen om zelf telefonisch contact met ons op te nemen, een afspraak te maken op ons kantoor, of een vraag te stellen via onze website. U kunt tevens informatie verkrijgen over een van onze actuele projecten door een brochure aan te vragen.

Brochure aanvragen

Om u op uw verzoek een brochure toe te kunnen zenden, vragen wij u om de door u gewenste aanhef door te geven, en om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, straatnaam en huisnummer, postcode en woonplaats te verstrekken. Naar aanleiding van uw verzoek zullen wij eerst telefonisch contact met u opnemen om te bepalen welk project het meest in overeenstemming is met uw wensen. Daarnaast proberen wij hiermee te voorkomen dat u ongewenste brochures toegestuurd krijgt. Wij zullen de brochure vervolgens, afhankelijk van uw keuze, per post of per e-mail aan u toezenden. We zullen uw gegevens een jaar bewaren, zodat wij u in een later stadium van het adviestraject zo optimaal mogelijk van dienst kunnen zijn. Indien u de brochure per e-mail wenst te ontvangen, sturen wij u per e-mail een link naar onze online brochure. U verkrijgt toegang tot deze door gebruik te maken van een persoonlijke inlogcode. Wij maken hierbij gebruik van een techniek die het mogelijk maakt om bij te houden welke pagina’s, video’s of artikelen u heeft bekeken of bezocht. Dit stelt ons in staat om u beter te adviseren en inzicht te krijgen in uw interesses.. Door gebruik te maken van deze persoonlijke inlogcode en de online brochure te bekijken geeft u toestemming voor het gebruik van deze techniek. Zonder uw toestemming hiertoe kunt u de online brochure helaas niet bekijken. U kunt er dan ook voor kiezen om een brochure per post te ontvangen.

Telefonisch contact

Indien u interesse heeft in onze producten en diensten, dan staan wij u graag telefonisch te woord. We hechten veel waarde aan een persoonlijke benadering, dus is het mogelijk dat wij zelf telefonisch contact met u opnemen om u attent te maken op onze producten en diensten. In dit kader gebruiken wij uw naam en het telefoonnummer, welke gegevens u aan ons heeft verstrekt of die wij hebben geraadpleegd via een openbaar register, zoals de Kamer van Koophandel. Gegevens over het telefonisch contact tussen u en TK Vastgoed worden bewaard om u bij een volgend contact gerichter te woord te kunnen staan.

Wij kunnen deze telefoongesprekken opnemen voor trainings- en beoordelingsdoeleinden, voor het meten van de effectiviteit en kwaliteit van onze dienstverlening en ter voorkoming van (identiteit)fraude. Wij zullen u hierover informeren voordat de opname start. De opnames zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden, en zullen binnen maximaal 90 dagen worden verwijderd, tenzij er op dat moment sprake is van een geschil of er een wettelijke bewaarplicht geldt.

Afspraak op kantoor

Wij heten u van harte welkom op ons kantoor in Purmerend. U kunt via onze website een afspraak maken door het daartoe bestemde formulier in te vullen. Hiervoor vragen we om de door u gewenste aanhef, uw naam, uw telefoonnummer, uw e-mailadres en de door u gewenste afspraakdatum. Wij zullen dan telefonisch contact met u opnemen om de afspraak te verifiëren en in te plannen.

Contactformulier

Via onze website kunt u direct uw vraag stellen aan TK Vastgoed door uw bericht achter te laten in het daartoe bestemde formulier. Om uw vraag goed te kunnen beantwoorden, vragen we u om uw aanhef, telefoonnummer en e-mailadres. Als u dat wenst, kunt u ook uw voor- en/of achternaam doorgeven om persoonlijk aangesproken te kunnen worden. U krijgt per e-mail automatisch een ontvangstbevestiging van uw vraag of verzoek. Vervolgens zullen wij telefonisch contact met u opnemen om uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden. Ter voorkoming van fraude wordt ook automatisch uw IP-adres naar ons doorgestuurd.

Mocht u besluiten geen gebruik te maken van onze diensten en niet te willen investeren op dit moment, dan zullen we uw gegevens nog drie maanden (of een andere periode naar uw keuze) bewaren, na welke periode wij weer telefonisch contact met u op zullen nemen. In het geval dat u aangeeft ook in de toekomst geen gebruik te willen maken van onze diensten zullen wij uw gegevens verwijderen in lijn met een regulier verwijderingsverzoek. Meer informatie hierover treft u aan onder het kopje “Uw rechten”.

Investeerders

TK Vastgoed laat u in een persoonlijk gesprek graag helder en duidelijk zien welke mogelijkheden er zijn voor het investeren in strategische grond. Om uw wensen en situatie in kaart te brengen en voor u een passend aanbod te kunnen selecteren, kunnen wij u bijvoorbeeld vragen naar het bedrag dat u wenst te investeren en of u bekend bent met investeringen of de grondmarkt. U bent niet verplicht om onze deze informatie te verschaffen, maar dit kan tot gevolg hebben dat wij u minder goed van dienst kunnen zijn.

Aankoop grond

Als u besluit over te gaan tot aankoop, dan maken wij een afspraak met u voor een persoonlijk onderhoud om de koopovereenkomst en bijbehorende informatie door te nemen. Wij dienen uw initialen, naam, adresgegevens, geboortedatum, geboorteplaats, e-mailadres en telefoonnummer op te nemen in deze koopovereenkomst. Zonder deze gegevens kunnen wij geen koopovereenkomst met u aangaan. De ondertekende koopovereenkomst wordt vervolgens doorgestuurd naar de notaris die de eigendomsoverdracht zal verzorgen. In dit kader verzamelen wij ook uw e-mailadres en telefoonnummer, om – indien nodig – contact met u te kunnen opnemen en bevestigingen te kunnen sturen. De notaris zal de leveringsakte en het afschrift van de kadastrale bijschrijving per post naar u toesturen.

Bestaande klanten

Indien u via TK Vastgoed de trotse bezitter bent geworden van een kadastraal geregistreerd perceel grond, zullen wij u voortdurend per e-mail op de hoogte houden over eventuele ontwikkelingen van dit perceel en de toekomstperspectieven hiervan. Daarnaast kunnen wij u per e-mail informeren over gelijke projecten en percelen die voor u interessant kunnen zijn. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze e-mails door een bericht van deze strekking te sturen naar info@tk-vastgoed.nl.

De gegevens die we van u verzameld hebben in het kader van deze investering(en) zullen wij ook nadat u eigenaar bent geworden van het perceel voor u bewaren. In verband met onze fiscale bewaarplicht zijn wij verplicht om verschillende documenten en persoonsgegevens van u gedurende 7 jaar te bewaren, zoals de (koop)overeenkomsten en andere afspraken, afsprakenboeken, correspondentie en andere gegevens die behoren tot een verplichte debiteurenadministratie.

Delen met derde partijen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met andere bedrijven, tenzij wij hiervoor uw toestemming hebben, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of indien wij hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben. Zo delen wij bepaalde persoonsgegevens met de notaris om de eigendom van specifieke grond aan u over te laten dragen.

Uw rechten

TK Vastgoed verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van u. U heeft daarom verschillende rechten: u kunt TK Vastgoed verzoeken om inzage, correctie of wissing van uw gegevens, om beperking van uw verwerking en om uw gegevens aan u – of rechtstreeks aan een derde – te laten overdragen. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen specifieke verwerkingen.

Indien de verwerking enkel is gebaseerd op uw toestemming daartoe, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dit laat echter de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van deze toestemming onverlet.

Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door TK Vastgoed heeft u dus het recht om:

  • uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens en andere informatie hierover;
  • rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen;
  • uw persoonsgegevens te laten verwijderen, indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking, u – terecht – bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, en/of indien uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
  • de verwerking te beperken, indien niet zeker is of uw persoonsgegevens juist zijn, uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor TK Vastgoed maar u deze nodig heeft voor een rechtsvordering, en/of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en dit bezwaar wordt nog beoordeeld;
  • uw persoonsgegevens in een gestructureerde en elektronische vorm te verkrijgen en om deze – eventueel rechtstreeks – aan een andere partij over te dragen.

Wij zullen binnen maximaal 30 dagen reageren op uw verzoek. Afhankelijk van het aantal verzoeken en de complexiteit hiervan kunnen wij deze termijn met 60 dagen worden verlengd. Hier zullen we u tijdig over informeren. U dient er rekening mee te houden dat wij uw verzoek in bepaalde gevallen kunnen afwijzen. U heeft dan de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en om beroep bij de rechter in te stellen.

Overige

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is TK B.V., handelend onder de naam TK Vastgoed. Onze contactgegevens zijn:

TK B.V.
Stationsweg 26
1441 EJ Purmerend
E-mail: info@tk-vastgoed.nl
Telefoon: +31 (0) 29 967 65 25
KvK-nummer: 65053605

Hieronder staan de voorwaarden die gelden voor deze website (www.tk-vastgoed.nl) van TK B.V. is ingeschreven in het Handelsregister van de KvK onder nummer 65053605. Als je onze website bezoekt, ga je akkoord met deze voorwaarden. Wij vragen je daarom onze disclaimer goed te lezen.

Gebruik van deze website

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Wij zijn niet aansprakelijk

Wij en/of de personen of bedrijven waarmee wij samenwerken, zijn niet aansprakelijk voor enige schade door het gebruik (of niet kunnen gebruiken) van onze website. Dat geldt ook voor schade die het gevolg is van de onjuistheid of onvolledigheid van informatie op onze website.

De inhoud van onze website is beschermd door intellectuele eigendomsrechten

Onze website en de inhoud ervan (met inbegrip van alle teksten, foto’s, grafisch materiaal en logo’s) is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud van onze website is alleen toegestaan voor niet-commercieel gebruik. Voor andere doeleinden mag niets van onze website gebruikt, verspreid of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van TK B.V. of van een ander die rechthebbende is. 

Wij kunnen de inhoud van onze website wijzigen

Wij kunnen alle inhoud van onze website (waaronder alle teksten en deze disclaimer) zonder aankondiging wijzigen. Wij raden je daarom aan regelmatig na te gaan of onze informatie is gewijzigd.

Voor onze website geldt het Nederlands recht

Op onze website en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden behandeld bij een Nederlandse rechter.

Back To Top