Skip to content

AFM

AFM staat voor “Autoriteit Financiële Markten“. Het is een zelfstandig bestuursorgaan met wettelijke taken en bevoegdheden en is de gedragstoezichthouder op de financiële markten in Nederland. De minister van financiën is verantwoordelijk voor het beleid en de wetgeving op het gebied van financiële markten (zoals vastgelegd in de wet financieel toezicht, hierna “WFT”), terwijl de AFM-toezicht houdt op de naleving ervan.
Back To Top