Skip to content

Randstad loopt tegen grenzen aan, kabinet wil ‘grootschalige nieuwbouw’ in deze zes regio’s

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) tijdens een rondleiding op een bouwplaats.
ad.nl – Hans van Soest, 5 juni 2024

Delen van Limburg, Gelderland, Twente, Noord-Brabant en de noordelijke provincies moeten verder worden volgebouwd. Het kabinet heeft zes regio’s in het noorden, oosten en zuiden van het land aangewezen waar veel nieuwbouw bij zou moeten komen.

Om een einde te maken aan de woningnood in Nederland moeten er ook na 2030 mogelijk nog een miljoen woningen bij komen. Tot en met dat jaar zijn er al plannen voor zo’n 980.000 nieuwe woningen. Maar daarmee zijn de problemen niet opgelost, waarschuwt vertrekkend minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting).

De Jonge wijst naar zes regio’s waar in de toekomst ‘grootschalige nieuwbouw’ moet komen: verdere verdichting van de zogeheten Brabantse stedenrij (Breda, Tilburg, Den Bosch), meer volbouwen van de driehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen, de regio Twente, in Limburg in de buurt van intercitystations, de regio Groningen-Assen met een uitloop naar Emmen. En tot slot verdere verstedelijking van de Friese steden.

Hoeveel extra woningen er precies nodig zijn, is nu lastig te zeggen. Dat hangt onder andere af van de migratie de komende jaren. Maar hoe dan ook moet er ook na 2030 fors worden gebouwd, zegt De Jonge. Hij vindt dat de politiek maatregelen moet nemen om te voorkomen dat Nederland te snel groeit. ,,We moeten rekening houden met nog eens een miljoen woningen erbij na 2030.’’

De Randstad loopt al op veel manieren tegen grenzen aan, dus kijkt het demissionaire kabinet naar de zes regio’s in het noorden, oosten en zuiden van het land die verder ‘verstedelijkt’ kunnen worden. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft De Jonge dat er niet overal nieuwbouwprojecten kunnen komen. Er moet rekening worden gehouden met bijvoorbeeld het verwachte tekort aan drinkwater in sommige gebieden, wateroverlast door klimaatverandering en de wens om de krijgsmacht meer ruimte te gunnen. Tegelijk moet er ook natuur overblijven.

Omdat het ongeveer tien jaar duurt voordat in ons land ook echt een nieuwe woonwijk ergens is verschenen, is het volgens De Jonge ‘cruciaal’ nu al gebieden aan te wijzen waar die projecten moeten komen. Anders ontstaat er na 2030 wéér snel een huizentekort. De bevolking groeit de komende decennia namelijk door van 17,8 miljoen mensen nu tot mogelijk 20,6 miljoen in 2050, aldus het CBS.

Back To Top