Skip to content

Rijk zoekt grote bouwlocaties buiten de Randstad

De Zuidplaspolder is een van de locaties waar gebouwd gaat worden.
cobouw.nl – Door Marc Doodeman, 5 juni 2024

Het Rijk wil dat er na 2030 meer grote woningbouwlocaties buiten de Randstad komen, blijkt uit een Kamerbrief van demissionair minister Hugo de Jonge.

De coalitie achter het kabinet Schoof in wording noteerde het vorige maand al in het hoofdlijnenakkoord: er moeten nieuwe gebieden aangewezen worden voor grootschalige woningbouw. Zo spoedig mogelijk zou daarover een voorstel komen. Demissionair minister Hugo de Jonge wil echter niet wachten op zijn opvolger en schetst deze week in een Kamerbrief zelf waar wat hem betreft de nieuwe grote bouwlocaties moeten komen. Na 2030 moet er nadrukkelijk buiten de Randstad gekeken worden naar ruimte voor woningbouw.

De Jonge noemt zes gebieden waar wat hem betreft flink uitgebreid gaat worden: de Brabantse Stedenrij, de Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen), de regio Twente, Noord-, Midden- en Zuid-Limburg (langs IC-stations), de regio Groningen-Assen met een uitloop naar Emmen en de Friese steden.

Voor Twente en Limburg moet grootschalige woningbouw volgens De Jonge aansluiten bij een aanpak gericht op het “initiëren van regionale ontwikkeling, waarbij woningbouw moet meegroeien”. In de regio’s Assen-Emmen en de Friese Steden zijn woningen gewenst als de Nedersaksenlijn en de Lelylijn aangelegd worden. Ook wordt “regionale economische ontwikkeling” door De Jonge als motivatie genoemd om woningen te gaan bouwen.

Waar

Waar er precies gebouwd gaat worden is nog niet helemaal duidelijk. De Jonge spreekt over “zoekgebieden”. “In de definitieve Nota Ruimte volgt de precieze keuze.” Die Nota wordt in de loop van dit jaar verwacht.

Het aanwijzen van extra grote locaties is nodig om het woningtekort na 2030 aan te pakken. In 2022 wees het kabinet al zeventien Novex-gebieden aan, waarbij de nadruk ligt in de Randstad. Die moeten tot en met 2040 zo’n 600.000 woningen opleveren. Binnen de Novex-gebieden zijn er 45 verschillende woningbouwlocaties. Volgens De Jonge is er nu bij 26.000 woningen gestart met de bouw.

Bouwen op grote locaties heeft de voorkeur boven kleine locaties, meent De Jonge. “Om zuinig om te gaan met de schaarse ruimte in Nederland en de regievoering op woningbouw te versterken zal na 2030 een groter deel van de woningbouwopgave op grootschalige locaties moeten worden ingevuld.”

Back To Top