Skip to content

900.000 woningen extra als oplossing van de woningnood is te optimistisch, het past niet!

Het kabinet is van plan om in de periode tot 2030 gemiddeld 100.000 woningen per jaar te bouwen. Het is volgens de lezers van De Kwestie een ambitieus cijfer: 900.000 woningen in totaal. Velen denken dat dit „dweilen met de kraan open is” omdat de vraag naar woningen, vooral door de hoge instroom aan asielzoekers, elk jaar hoger zal zijn.

Zo schrijft waanzin dat tegen een import van 200.000 mensen per jaar niet opgebouwd kan worden. Jhenkdriks7 sluit zich daarbij aan. „Één miljoen extra woningen betekent dat iedere stad, dorp en gehucht een kleine 13% groter moet worden. Door extreme eisen, dure grond, en hoge belastingen zijn nieuwe woningen ook nog eens niet te betalen”, schrijft hij.

Lezer Gostoso vindt het gestelde doel overigens niet te optimistisch. „In de jaren vijftig van de vorige eeuw is het ook gelukt. Dus waarom nu (onder leiding van de zichzelf noemende ’slimme generatie’) , niet afstappen van het luxe tuintje en weer terug naar hoogbouw. Nood breekt wetten!”

De gemiddelde 100.000 woningen brengen overigens nog een ander probleem met zich mee, betoogt Marinka2019. „Kan het elektriciteitsnet al die extra woningen wel aan? Zijn er nieuwe scholen nodig in die nieuwe wijken? Hebben we voldoende leerkrachten daarvoor? Hebben we genoeg huisartsen om in de nieuwe wijken praktijken te starten? Hoe regelt men dat al dat beton en steen niet leidt tot nog grotere problemen in de afwatering?” Jhenkdriks7 is het met haar eens. „Aan alleen woningen heb je niet genoeg. Denk ook aan wegen, winkelcentra, openbaar vervoer en alle voorzieningen. Waar vinden we de ruimte nog in het op vier na dichtstbevolkte land met meer dan tien miljoen inwoners?”

Edwinvanderman noemt nog meer vragen die dit plan van het kabinet oproepen. „Bijvoorbeeld de klimaatdrempel, is daar rekening mee gehouden? Zijn er voldoende vaklui? Het locatiebeleid? Het uitbestedingsbeleid? Wie komt er in deze woningen te wonen? Is er voldoende materiaal?”

P_jansen ziet daarentegen geen problemen in dit plan. „In 2014 werden er 45.000 nieuwbouwwoningen gebouwd. De afgelopen jaren is dat al gestaag opgelopen naar boven de 70.000 per jaar en voor dit jaar ligt dat nog ietsje hoger naar verwachting. De ambitie is om dat aantal verder te laten oplopen maar 100.000 per jaar. Dus het is zeker mogelijk dat we over een paar jaar al op 100.000 zitten.”

Vraag verminderen

Volgens lezer Ts39 is de vraag naar woningen te hoog en is de oplossing voor de woningnood: de vraag verminderen. „Terugschalen naar tien á twaalf miljoen inwoners. Het is geen utopie, maar een politieke keuze om geen maatregelen te nemen die hiervoor gaan zorgen. Stuur vluchtelingen terug die terug kunnen en stop met kindertoeslagen als iemand bewust meer dan twee kinderen heeft.”
Volgens een andere lezer is bouwen prima, maar moet eerst de instroom van mensen gereguleerd worden waardoor de vraag naar woningen ook zal afnemen. „Wanneer er elk jaar 100.000 mensen bijkomen van buitenaf kun je bouwen tot je een ons weegt zonder dat er wat opgelost wordt. Het probleem wordt juist steeds groter. Dat heeft niets met een tekort aan ambtenaren te maken maar met het steeds moeilijker worden om geschikte bouwlocaties te vinden.”

Vakantieparken en tiny woningen

Vakantieparken kunnen volgens Marcel361361 ook een oplossing zijn. „Maak permanent wonen mogelijk op recreatieparken voor gepensioneerden. Hierdoor komen veel woningen vrij beschikbaar. Maak één of tweekamerwoningen relatief goedkoper zodat mensen die alleen of met zijn tweeën in een grotere woning wonen, makkelijker kunnen overstappen. Bouw tiny woningen voor startende jongeren waardoor zij hun ouderlijk huis uit kunnen en ouders eventueel kleiner kunnen gaan wonen. Daarnaast meer grootschalige bejaardentehuizen introduceren waardoor veel ouderen die noodgedwongen weer zelfstandig moesten gaan wonen, hun woning weer kunnen vrijstellen voor jongere gezinnen.”

Back To Top