Skip to content

Ambities voor Zuidlaren krijgen meer vorm: 235 tot 265 woningen op terrein van de oude Prins Bernardhoeve

– De manege Laarwoud maakt deel uit van de woningbouwplannen op het terrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren.

 

De beoogde nieuwe woonwijk op het terrein van de voormalige Prins Bernardhoeve in Zuidlaren moet ruimte bieden aan 235 tot 265 woningen. Dat staat in het stedenbouwkundig programma van eisen dat burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voorleggen.

In dat programma van eisen staan de ambities, uitgangspunten en randvoorwaarden beschreven voor de ontwikkeling van het terrein. Burgemeester en wethouders vragen een voorbereidingskrediet van 1,6 miljoen euro. Indien alles volgens de voorgestelde planning verloopt wordt het terrein in de tweede helft van 2023 bouwrijp gemaakt en kunnen rond het einde van 2023 of het begin van 2024 de eerste kavels worden uitgegeven.

Back To Top