Skip to content

Bouw in Oost-Nederland, dat is goedkoper

Het is mooi wonen in Oost-Nederland. Veel mensen zoeken daarom een huis in Gelderland en Overijssel. Corona versterkt dit. Het Rijk moet daarop inspelen, want bouwen in Oost-Nederland is ook nog eens veel goedkoper dan in de Randstad.

Steeds meer mensen uit de Randstad trekken naar Oost-Nederland op zoek naar het groen en de ruimte van onze provincies. Ook groeit het aantal woningzoekenden vanuit onze eigen provincies. De Randstad is vol en bouwen is daar duur. In Oost-Nederland hebben we de ruimte om te bouwen en er zijn al veel locaties gepland. Gelderland en Overijssel investeren tientallen miljoenen in versnelling van de woningbouw. Dat gebeurt zowel binnen de steden en kernen waar ongeveer 60 procent van de locaties ligt als daarbuiten waar 40 procent van de nieuwe woningen moeten komen. In beide gevallen wordt gekeken naar de samenhang met de groene omgeving en duurzaamheid.

Onrendabele top

Meer bouwen en betaalbaar wonen kan echter niet zonder investeringen. Nieuwe huizen zijn hartstikke duur, maar, wat veel mensen niet weten, de verkoopprijs van een huis dekt de kosten nog steeds niet helemaal. Overheden betalen flink mee aan de zogenaamde ‘onrendabele top’ om te kunnen bouwen. Die onrendabele top dekt de kosten voor de aanleg van openbaar vervoer of wegen of de natuur- en landbouwmaatregelen die nodig zijn voor de benodigde stikstofruimte. De zogenaamde Woningbouwimpulsgelden van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) waren essentieel in het financieren van nieuwe woningen in onder andere Nijmegen, Ede, Deventer en Enschede.

Nieuw onderzoek van Rebel Groep in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken laat zien dat voor heel Nederland tenminste 13,7 miljard euro nodig is voor de onrendabele toppen van alle woningen die gebouwd moeten worden. Dat is veel geld. Het nieuwe kabinet moet gaan kiezen voor welke van de geplande projecten ze geld over heeft en voor welke projecten niet.

Bouwen in Oost-Nederland is goedkoper en we hebben de ruimte

Meer met hetzelfde geld

Wat opvalt dat de onrendabele top in Oost-Nederland flink lager is dan die in de Randstad. De onrendabele top op een woning kan algauw zo’n 5.000 euro lager uitvallen. Als het dan over tienduizenden woningen gaat, scheelt dat tientallen miljoenen. Kortom, het lijkt erop dat in Oost-Nederland voor dezelfde euro’s meer huizen gebouwd kunnen worden. Dit rapport verdient wat ons betreft verder onderzoek om te bepalen waar in Nederland een geïnvesteerde euro het meest betaalbare huis oplevert.

In Oost-Nederland staan we klaar om betaalbaar te bouwen. Het vinden van gouden handjes in de bouw is niet makkelijk, maar onze prefabfabrieken hebben nog ruimte om te produceren. We pakken samen met het Rijk het gebrek aan planningscapaciteit bij gemeenten aan. Onze interbestuurlijke samenwerking staat als een huis. Als je met gerichte investeringen in Oost-Nederland meer betaalbare huizen kunt bouwen, waarom zou je dit dan niet doen? Bouwen is hier goedkoper en we hebben de ruimte!

Peter Kerris en Monique ten Haaf, gedeputeerden wonen voor de provincies Gelderland en Overijssel

Het nieuwe kabinet moet kiezen aan welke projecten ze geld wil besteden

Back To Top