Skip to content

Bouw van 300.000 woningen op de tocht omdat ze geen water kunnen krijgen

Nieuwe bronnen nog lang niet in gebruik

telegraaf.nl – Yteke de Jong en Mike Muller, 31 jan. 2024 in Financieel

Den Haag – De bouw van zo’n 300.000 woningen staat op de tocht omdat ze mogelijk niet op een waterleiding kunnen worden aangesloten. Dat blijkt uit een analyse van De Telegraaf. Demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) erkent dat het ‘voor drinkwaterbedrijven spannend is of het gaat lukken om aan de leveringsplicht te blijven voldoen’.

De provincies en drinkwaterbedrijven moeten van demissionair minister Mark Harbers daarom nu ’in kaart brengen wat de opgave per regio is en hoe knelpunten kunnen worden opgelost’, zegt hij. Toch sluit hij niet uit dat vanwege het drinkwatertekort complete woonwijken niet aangesloten kunnen worden.

Deze krant dook na een alarmerende publicatie van de Inspectie Leefomgeving en Transport, waaruit blijkt dat provincies op de handen zitten als het om drinkwaterbeschikbaarheid gaat, in de cijfers. In Groningen, de Achterhoek, West Brabant en Zuid-Holland ’zijn de problemen nu al knellend’, erkent minister Harbers na vragen van De Telegraaf.

Drinkwaterwinning

Daardoor is het nog maar de vraag of nieuwe huizen of bedrijven nog wel aangesloten kunnen worden. „Vitens heeft in de Achterhoek al bij meerdere bedrijven moeten aangeven dat er onvoldoende drinkwater beschikbaar is voor bedrijfsprocessen”, weet Harbers. Hoewel hij aangeeft dat er gesprekken lopen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincies, kan hij niet garanderen dat er voldoende wateraansluitingen ontstaan. „Iedereen wil dat er voldoende drinkwater is, maar het is de vraag waar die winning moet plaatsvinden. Drinkwaterwinning heeft namelijk consequenties op de landbouw en de natuur in die omgeving. Dit alles maakt het voor de drinkwaterbedrijven spannend of het gaat lukken om aan de leveringsplicht te blijven voldoen”, aldus de bewindsman.

Het ministerie wijt de problematiek aan droge zomers en de bevolkingsgroei. Maar volgens Vewin (de vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland) wordt de uitbreiding van het waternet en -productie juist opgehouden door ’juridische en bestuurlijke belemmeringen’. „Wij lopen aan tegen de provincies, die aan zet zijn bij de vergunningsaanvraag. Daarin wordt het belang van drinkwater afgewogen tegen dat van landbouw of natuur. We merken dat provincies de belangen van natuur boven die van drinkwater stellen”, zegt een woordvoerder.

Sproeiverbod

De provincies zeggen dat een oplossing ’gezamenlijke inspanning’ van overheden vereist. Verder ziet het Interprovinciaal Overleg een oplossing in onder meer een sproeiverbod voor tuinen.

Waterbedrijf Dunea uit Zoetermeer heeft, om het watertekort te voorkomen, vorig jaar de woondeal van Haaglanden niet ondertekend. Die voorziet in nieuwbouw van 75.000 woningen tot 2030. „Onze situatie lijkt op die van netbeheerders, waar een wachtlijst is voor aansluiting. Maar in totaal zijn er in ons gebied plannen voor 255.000 nieuwe huizen. Wij kunnen niet garanderen dat we er straks genoeg drinkwater voor hebben”, zegt een woordvoerder.

Dunea heeft na vijf jaar nieuwe bronnen in beeld, maar die kunnen pas na 2030 in gebruik worden genomen terwijl ze eerder nodig zijn. „We trekken al jaren aan de bel omdat onze productie de bevolkingsgroei niet kan bijbenen. Dit kaarten we aan bij de provincie, maar omdat er niets geregeld wordt waardoor wij onze productie kunnen uitbreiden hebben we de woondeal niet getekend. Een natuurvergunning krijgen voor uitbreiding van deze nieuwe bronnen is heel lastig, omdat we deels water winnen in een beschermd natuurgebied bij Den Haag. We zitten met elkaar tegenwerkende regelgeving”, aldus de zegsman van Dunea.

Back To Top