Skip to content

‘Bouwsector wil 1 miljoen nieuwe woningen bouwen tot 2030’

De bouwsector wil tot 2030 een miljoen nieuwe huizen bouwen. Dat plan van de brancheorganisatie van projectontwikkelaars wordt donderdag aangeboden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Dat schrijft de Telegraaf. Volgens de krant willen veertien kapitaalkrachtige ontwikkelaars, beleggers en bouwbedrijven de komende 10 tot 15 jaar 200 miljard euro in investeren.

Daarvoor moet wel opgetrokken worden met de overheid, volgens de initiatiefnemers. Die moet fors investeren om het mogelijk te maken die miljoen woningen te realiseren, zegt Neprom tegen de krant.

600.000 nieuwe woningen in 2025?

Het plan is ambitieus: volgens eerdere onderzoeken neemt het woningtekort tot 2020 toe. In dat jaar zijn er mogelijk 235.000 huizen te weinig om aan de vraag te kunnen voldoen. Brancheorganisatie Neprom schat dat er in 2025 mogelijk 600.000 nieuwe huizen nodig zijn.

De vraag is simpelweg veel groter dan het aanbod. Het aantal huishoudens stijgt harder dan het aantal woningen. In 2017 werden er 65.000 bouwvergunningen afgegeven, maar kwamen er 82.000 huishoudens bij.

Jong en oud in de knel

Vooral jongeren en ouderen zijn de dupe. Er studeren tot 2022 jaarlijks zo’n 90.000 studenten af. Kopen is voor hen ingewikkeld of onmogelijk. Zij zijn aangewezen op het middensegment van de huursector, en ook daar is een tekort.

Daarnaast groeit het aantal 75-plussers hard. De komende vijf jaren neemt het aantal ouderen met mobiliteitsbeperkingen toe met ruim 100.000. Voor die mensen zijn aangepaste woningen nodig, maar daarvan worden er onvoldoende gebouwd.

Back To Top