Skip to content

De Jonge legt bal bij provincies: tot en met 2030 ruim 900.000 woningen erbij

Vooral in Zuid- en Noord-Holland en Noord-Brabant huizen nodig

– telegraaf.nl – Door Valentijn Bartels, 13-10-2022 in BINNENLAND


Den Haag – Provincies moeten flink aan de bak om tot en met 2030 zo’n 900.000 nieuwe woningen te laten bouwen. Uit afspraken tussen minister De Jonge (Volkshuisvesting) en provinciebestuurders blijkt dat er vooral in Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant veel nieuwe huizen moeten komen.

De Jonge heeft met alle twaalf provincies ’provinciale woningbouwafspraken’ gemaakt. Per provincie is vastgelegd hoeveel nieuwe woningen er worden gebouwd om de compleet vastgelopen woningmarkt uit het slop te trekken. Tot en met 2030 moeten er in totaal 917.193 woningen worden gebouwd, blijkt uit de afspraken die het ministerie van Binnenlandse Zaken donderdag wereldkundig maakt.

„We staan voor een enorme opgave om de komende jaren in totaal 900.000 woningen te bouwen”, stelt De Jonge. „Dit vraagt een gezamenlijke inzet van overheden, corporaties en marktpartijen.” Vooral in Zuid-Holland (235.460 nieuwe woningen), Noord-Holland (183.600) en Noord-Brabant (130.600) moet de komende jaren flink worden gebouwd.

In Friesland (17.500), Zeeland (16.500) en Drenthe (13.631) is de bouwopgave minder groot, omdat daar ook minder mensen wonen. De CDA-bewindsman stelt zelf dat dit zijn manier is om meer regie te krijgen over de woningmarkt. „Door deze afspraken gaan we met meer regie meer betaalbare woningen bouwen, want het tekort aan woningen is enorm.”

’Regionale woondeals’

De Jonge legt de bal nu bij provincies. „Alle provincies tekenen voor de taak om de komende jaren fors meer betaalbare woningen te bouwen.” Daar moeten de afspraken nu worden uitgewerkt. „Provincies en gemeenten gaan de afspraken verder uitwerken in de regionale woondeals. Daarin komen de concrete locaties, doelgroepen, verdeling huur/koop en prijscategorieën. Met deze aanpak hernemen we de regie op de volkshuisvesting.” De Jonge zegt in het uiterste geval zelf bouwlocaties aan te wijzen.

In het coalitieakkoord is afgesproken om woningbouw te versnellen tot 100.000 extra woningen per jaar. De Jonge liet eerder al weten dat aantal pas in 2024 te halen. Onlangs kwam de minister met een nieuwe slag om de arm. Volgend jaar is de doelstelling 90.000 nieuwe woningen, maar de minister zei onlangs in debat met de Tweede Kamer te zien dat projecten stilvallen.

„Er zit onzekerheid in de markt, dat kan leiden tot stagnatie”, zei De Jonge. „We zien tegenwind, daar moeten we eerlijk in zijn. Het vinden van voldoende locaties, daar zit mijn grootste zorg.” Hij wil de ambitie niet verder terugschroeven. „We gaan de lat niet lager leggen, dat kunnen we ons niet veroorloven.”

Asielzoekers

Er is in Nederland een tekort van zo’n 300.000 woningen, dus een inhaalslag is geboden. Daar komt nog bovenop dat een groot aantal asielzoekers moet worden gehuisvest. Inmiddels zitten er zelfs nog zo’n 17.500 ’statushouders’ in de asielopvang die wachten op een woning.

Critici stellen juist dat regie en dadendrang van de minister averechts werken op woningbouwplannen. Verplichte verduurzamingsmaatregelen en regulering van de middenhuur zouden investeerders afschrikken, waardoor minder zou worden gebouwd.

Back To Top