Skip to content

Dit jaar duizenden nieuwe huizen in provincie erbij, maar tekort is daarmee niet opgelost

– Jeremy Keith 5 augustus 2021, door Jouri Bakker & AT5/NH Amsterdam


Vergeleken met andere provincies zijn er in het afgelopen halfjaar per saldo in Noord-Holland de meeste huizen bijgekomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eind juni stonden er in de provincie bijna 8.000 woningen meer dan eind december vorig jaar.

In totaal zijn er volgens de CBS-cijfers in heel Nederland in de eerste helft van 2021 per saldo 39.000 woningen bijgekomen. Van alle provincies werd in Noord-Holland het grootste aantal woningen aan de woningvoorraad toegevoegd, circa 8.000. Meer dan de helft daarvan (4.300) is in Amsterdam uit de grond gestampt.

Meer dan helft woningen in drie provincies
De meeste woningen staan in Zuid-Holland (ruim 1,7 miljoen), gevolgd door Noord-Holland (bijna 1,4 miljoen) en Noord-Brabant (bijna 1,2 miljoen). Die circa 4,3 miljoen woningen zijn meer dan de helft (53 procent) van de woningvoorraad in Nederland.
 
Met ruim 454.000 woningen is Amsterdam de Nederlandse gemeente met de meeste woningen. Hier staat 6 procent van het totaal aantal woningen in Nederland. Zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Hoewel het aantal woningen in de provincie de afgelopen maanden dus flink is toegenomen, is het nog lang niet genoeg om een eind te maken aan de krapte op de huizenmarkt. Daarvoor zullen er nog tienduizenden, zo niet honderdduizenden woningen moeten worden bijgebouwd.

Ter illustratie: alleen al in de regio Zaanstreek-Waterland moeten tot 2029 ruim 30.000 nieuwbouwwoningen worden opgeleverd. Voor de zogenoemde Metropoolregio Amsterdam, waaronder ook enkele gemeenten in Flevoland, is becijferd dat er tussen 2017 en 2040 maar liefst 230.000 nieuwe woningen nodig zijn om aan de vraag te voldoen.

Het goede nieuws is dat er voldoende ruimte is om die honderdduizenden woningen te bouwen, het slechte nieuws is dat het nog niet écht wil vlotten. En dat is volgens de Metropoolregio Amsterdam voor een deel toe te schrijven aan het Rijk.

Dat zit zo: begin dit jaar werd bekend dat zes gemeenten in die regio miljoenen euro’s subsidie uit het fonds Woningbouwimpuls krijgen om versneld 12.000 woningen te realiseren. Waar die zes projecten wel op financiële steun uit Den Haag kunnen rekenen, werd de aanvraag voor vier andere projecten afgewezen.

De Metropoolregio Amsterdam toonde zich daarover teleurgesteld. “De gemeenten hebben het Rijk immers het gezamenlijke aanbod gedaan om versneld 20.000 woningen in de regio te bouwen. Daarvan kunnen er nu ongeveer 12.000 worden gerealiseerd, maar dat hadden er 8.000 meer kunnen zijn en dat is zuur voor de woningzoekenden.”

Back To Top