Skip to content

Druk op Heerhugowaardse woningmarkt verder toegenomen

– Een betaalbare woning vinden in Dijk en Waard is een steeds groter wordende uitdaging.

rodi.nl/dijkenwaard – Door Rosalie Buding, 15-2-2024

HEERHUGOWAARD – Het landelijke tekort aan woningen is binnen een jaar tijd gestegen naar 390.000 huizen. Dit meldt onderzoeksbureau ABF Research. Vorig jaar ging het nog om 315.000 woningen. Ook in Heerhugowaard is er een tekort aan betaalbare woningen. Met name binnen de sociale huursector, vertelt Monique Kerssens, woordvoerder van woningcorporatie Woonwaard.

Kerssens: “De druk op de woningmarkt is in regio Noord-Kennemerland de afgelopen jaren opgelopen. Er zijn steeds meer woningzoekenden, terwijl we zien dat er minder mensen verhuizen. Daardoor komen er minder woningen vrij. Ter illustratie: het eerste half jaar van 2023 verhuurden we in gemeente Dijk en Waard 137 woningen. In 2022 waren dat er 177 in dezelfde periode.” In de regio Noord-Kennemerland zijn ruim 19.000 huishoudens actief woningzoekend, wat betekent dat zij binnen een jaar minimaal een keer gereageerd hebben op een woning. De wachtlijst bij de SVNK is inmiddels opgelopen tot 9 jaar. Jaarlijks worden er door Woonwaard rond de 300 woningen verhuurd.

Urgentievoorrang

Kerssens: “In 2022 hebben wij circa 83% van de vrijgekomen woningen in Dijk en Waard regulier verhuurd. Daarbinnen vallen ook de verhuringen aan mensen met een sociale of medische urgentie, huisvestingsindicatie of doorstroomvoorrang. De overige 17% van de woningen zijn direct bemiddeld aan statushouders en huurders die zelfstandig gaan wonen na een verblijf in een zorginstelling of opvang. Deze woningverdeling is conform de afspraken in de gemeentelijke huisvestingsverordening.”

Wat zijn de plannen voor Dijk en Waardse jongeren en starters, voor wie de kans klein is om een betaalbaar huis te vinden? Woonwaard geeft aan met de gemeente in gesprek te zijn, op zoek naar mogelijkheden. Kerssens: “We hebben, samen met Woonstichting Langedijk, een convenant met de gemeente over de bouw van 1000 sociale huurwoningen. We werken intensief samen om dit in de komende jaren te realiseren. Naast de ontwikkelingen op onze eigen locaties en locaties van de gemeente, zijn we ook met projectontwikkelaars in overleg over de aankoop van woningen uit hun projecten ten behoeve van de sociale verhuur. We zien goede kansen om het aantal sociale huurwoningen te vergroten.”

Nieuwbouwplannen

Kerssens laat weten dat er op dit moment plannen voor nieuwbouwwoningen in ontwikkeling zijn. Voor 2023 staan twee opleveringen gepland. Het eerste project is De Klamp met 59 woningen, oplevering in september 2023. Het tweede project is De Tuinfluiter met 30 woningen, oplevering in najaar 2023. Op de planning staan ook 29 woningen op de Berckheidelaan, 24 woningen op de Waterkers en 34 woningen op de Hugo-Oord.

Woordvoerder Ronald Groot laat namens gemeente Dijk en Waard weten dat de gemeente zoveel mogelijk probeert te sturen op ontwikkelingen waarbij woningen worden gebouwd voor inwoners met een kleine en wat grotere beurs. “Er is in de bouw van woningen aandacht voor starters, doorstromers en mensen met een zorgvraag. Ook voor statushouders en vluchtelingen proberen we sociale huurwoningen te organiseren. We voldoen aan de taakstelling van het Rijk als het gaat om de opvang van statushouders. De gemeente wil voorlopig blijven bouwen en dat doen we al volop. Iedereen wil dat er snel gerealiseerd wordt, maar ook daar zijn we afhankelijk van meerdere partijen. Waar het mogelijk is, proberen we de snelheid er in te houden, bijvoorbeeld bij De Klamp.”

Huurgrens
 
Sociale huurwoningen kennen een maximale huurgrens. In 2022 was dit nog 763,47 euro, inmiddels is dit verhoogd naar 808,06 euro.

Back To Top