Skip to content

Ga net buiten Amsterdam wonen, zeggen makelaars. Maar daar is het vol.

De Amsterdamse huizenmarkt kookt over. In een jaar tijd steeg de gemiddelde huizenprijs in de hoofdstad met 22 procent. “Ga in Purmerend wonen”, adviseert de Makelaarsvereniging Amsterdam. Maar de huizenkoper merkt dat het in de omliggende regio ook lastig is een betaalbaar huis te vinden.

Het wordt de komende jaren alleen maar moeilijker. In de zogeheten ‘Metropoolregio Amsterdam’ moeten tot 2040 zo’n 250.000 nieuwe woningen gebouwd worden om aan de vraag te kunnen voldoen. Waar moeten al die huizen komen te staan?

Hoe de gemeente Aalsmeer worstelt met nieuwbouw
Gemeenten worstelen met een gebrek aan ruimte om nieuwe woningen te bouwen. Zo is Purmerend, in de jaren zestig bestempeld als groeikern, inmiddels tegen haar gemeentegrenzen aangegroeid. Nu vinexwijk Weidevenne bijna is voltooid en er verschillende plannen liggen voor zogenaamde ‘inbrei-locaties’ – kleinere percelen in de gemeente waar nog gebouwd kan worden – moet Purmerend op zoek naar uitbreidingslocaties om extra woningen te kunnen bouwen. Het is de vraag of buurgemeenten bereid zijn om grond te verkopen.
Andere gemeenten, zoals Aalsmeer, hebben niet de gelegenheid om uit te breiden. Met luchthaven Schiphol als buur en strikte regelgeving over grond die voor glastuinbouw is bedoeld, moet de gemeente het doen met de bestaande ruimte.

De komende twee jaar worden in Aalsmeer 200 nieuwbouwwoningen opgeleverd. En binnen vijf jaar wil de gemeente er graag nog 700 bouwen. Vier jaar later is er volgens berekeningen van de provincie Noord-Holland echter behoefte aan bijna 20.000 woningen in Aalsmeer en omstreken.

Waar rond Amsterdam kan nog gebouwd worden?

864x486

  • Grijs: bestaande bebouwing.
  • Groen: bouwlocaties waar al plannen voor zijn.
  • Geel: potentiële bouwlocaties NOS

Het leidt tot kopzorgen bij Robbert-Jan van Duijn (CDA), wethouder in Aalsmeer. Hij hoopt dat er soepeler kan worden omgegaan met de regelgeving, omdat ieder stuk bouwgrond hard nodig is. “Wij zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor ons woningbouwprogramma. Laat ons dat dan ook zelf invullen”, zegt de wethouder.

Volgens de provincie Noord-Holland kan er tot 2025 aan de woningbehoefte in de regio worden voldaan. Hoe het daarna moet, is nog onduidelijk. “Bouwplannen die al definitief zijn worden nu versneld en soms uitgebreid. Er zijn ook nog een heleboel ‘zachte’ bouwplannen waarover nog een besluit genomen moet worden”, zegt gedeputeerde Joke Geldhof van D66.

De provincie vindt uitbreiding van gemeentegrond om nieuwe woningen te bouwen niet de meest wenselijke oplossing. “Uitbreidingslocaties brengen hoge kosten met zich mee voor nieuwe infrastructuur en vergroten het woon-werkverkeer”, aldus Geldhof. “Gemeenten moeten een beetje creatief zijn. Focus op inbrei-locaties en kijk of je oude panden kunt transformeren tot woningen.”

Back To Top