Skip to content

Gemeente onderzoekt mogelijkheden om recreatie in IJhorst te versterken

IJhorst – De gemeente Staphorst wil de recreatieve sector in IJhorst versterken. Het was al een doelstelling, maar het komt ook naar voren uit het onderzoek dat de afgelopen anderhalf jaar werd gehouden naar veertien matige vakantieparken in het Vechtdal. Park ’t Veldhuis deed ook mee.

Het project Vitale vakantieparken Vechtdal, waar Staphorst, Hardenberg, Zwolle, Dalfsen en de provincie aan meededen is klaar. De uitkomsten bevestigen dat 47 procent van de vakantiehuisjes op de parken aan de onderkant van de sector niet recreatief gebruikt wordt.

Ongeveer 35 procent van de accommodaties op de betreffende parken wordt permanent bewoond. Ruim 10 procent wordt tijdelijk bewoond door mensen die om verschillende redenen geen andere huisvesting hebben. Dat geldt ook voor ’t Veldhuis. Het overgrote deel van deze parken is volgens de onderzoekers wel weer geschikt te maken voor de recreatie.

Visie

Gemeenten moeten daarvoor visie en toekomstperspectief per park bepalen en in gesprek gaan met de verenigingen van eigenaren die ook krachtiger moeten opereren. Ook moeten gemeenten de verantwoordelijkheid nemen voor mensen die noodgedwongen op een vakantipark wonen.

Naar aanleiding van resultaten van de verdiepende analyse van de afgelopen anderhalf jaar wil Staphorst de mogelijkheden voor een kwaliteitsimpuls van de verblijfsrecreatie in het cluster nabij IJhorst verkennen. ‘Hoe kunnen we meer halen uit de recreatieve en toeristische potentie van het recreatieve cluster waar park ’t Veldhuis in ligt?’

Vitaliteit

Het versterken van de vitaliteit van vakantieparken in IJhorst is tevens een doelstelling vanuit de Omgevingsvisie, ‘Staphorst voor elkaar’. Vanuit de provincie Overijssel kreeg de gemeente een subsidie van 50.000 euro om de mogelijkheden voor een kwaliteitsimpuls van de verblijfsrecreatie in het cluster IJhorst te verkennen.

Vakantieparken die liggen in het cluster zijn: Park ’t Veldhuis, Europarcs Reestervallei, Camping de Vossenburcht, Striks Erve, De

Witte Bergen en Recreatiepark Landgoed het Reestdal. Daarnaast ligt camping de Veentjes. Resultaat moet een een gebiedsvisie zijn voor de ontwikkeling van de recreatiesector in IJhorst. Deze visie bevat een totaalbeeld voor het gebied met een verdieping per park. Een plan van aanpak (per park) met passende instrumenten voor de overheid, ondernemers en eigenaren om de gebiedsvisie te kunnen realiseren.

Gezamenlijke visie

Alex Dekker, lang hoofdbestuurder van de RECRON en eigenaar van camping De Vossenburcht in IJhorst, vindt het maken van een visie goed, maar wederom een duur onderzoeksbureau inhuren noemt hij onzin.

„De feiten zijn bekend, zeker als het om ’t Veldhuis gaat. Probleem is in mijn ogen het individueel verlopen van de huisjes. Je moet dat bij één partij houden of een paar partijen. Het zou voor Staphorst goed zijn als recreatieondernemers gezamenlijk met de gemeente en mogelijk ondersteund door een externe deskundige tot een visie komen. Dat kan snel, goedkoop en goed. Een soort klankbordgroep die samen een plan maakt, een beetje zoals de WMO-raad, maar dan voor de recreatie. Nog een keer een onderzoek is onzin.”

Back To Top