Skip to content

Gemeente wint opnieuw advies in over bouwplannen Zwartewaterzone Zwolle

– Het gaat om het gebied tussen de Twistvlietbrug en de Mastenbroekerbrug.

 

De gemeente Zwolle gaat opnieuw checken bij Rijkswaterstaat, het waterschap en de provincie of bouwen in de Zwartewaterzone veilig en klimaatbestendig is. Dat doet het college van B en W na vragen van GroenLinks, ChristenUnie en Swollwacht.

,,Uiteraard is het college bereid om dit te doen.’’ Woonwethouder Ed Anker wil de twijfels van de drie partijen best nog eens ter sprake brengen in de gesprekken die hij voert met Rijkswaterstaat, Waterschap Drents Overijsselse Delta, de Veiligheidsregio en de provincie Overijssel. ,,We delen inzichten en stemmen veel af bij het maken van beleid, maar ook in de uitwerking zoals de ontwikkeling van de Zwartewaterzone.’’

Projectontwikkelaars Bemog en BPD willen huizen bouwen in de uiterwaarden van het Zwarte Water in Zwolle. Het gaat om het gebied tussen de Twistvlietbrug en de Mastenbroekerbrug. De plannen om buitendijks te bouwen zitten de drie fracties niet helemaal lekker. Ze maken zich zorgen en willen weten welke gevolgen de uitkomsten van klimaatonderzoeken hebben voor de waterbeheersing van het Zwarte Water. De partijen vroegen, nadat hoogleraar rivieren Maarten Kleinhans in de Stentor zijn twijfels uitte, of het college de ontwikkelplannen nog eens wil toelichten.

Wonen in overstroombaar gebied

Het college laat in de beantwoording van de vragen weten dat er waterveilig wordt gebouwd en dat ze rekening houden met toekomstige extreme weersituaties. Volgens burgemeester en wethouders is buitendijks bouwen niet vanzelfsprekend en vraagt het plan om een andere kijk op ontwikkelen: ‘De toekomstige bewoners wonen in een overstroombaar gebied en gaan leven met wisselende waterhoogtes. De huizen staan op waterveilige hoogte. (…) Er komen hoogteverschillen in de uiterwaarden, waardoor de verschillen in het waterpeil direct zichtbaar wordt. Dit draagt bij aan het bewustzijn over het leven met water en het veranderende klimaat.’

Uiteinde­lijk komt er in het gebied meer ruimte voor water en neemt de buffercapa­ci­teit toe

– College van B en W

 

Geen achterhaalde berekeningen

De gemeente schrijft dat het gebied voldoende buffer heeft om tijdens hoogwater voldoende doorstroming te houden in de rivier. Op sommige plekken, zoals bij de watersportvereniging, verdwijnt het water en op andere plekken wordt weer water gecreëerd, bijvoorbeeld bij de Botermanhaven. ‘Uiteindelijk komt er in het gebied meer ruimte voor water dan dat er was en neemt de buffercapaciteit toe. Hierdoor wordt het watersysteem op deze plek robuuster en ontstaat er ruimte om klimaatverandering op te vangen.’

Volgens het college is samen met experts goed onderzocht wat nodig is om op een veilige manier buitendijks te bouwen. De uitkomsten van het IPCC-rapport zouden niet leiden tot achterhaalde berekeningen. Voor het college was er daarom geen reden om naar aanleiding van de wateroverlast in Limburg opnieuw contact op te nemen met deze experts. Nu gebeurt dat dus toch.

Geruststellend

Anja Roelfs van GroenLinks vindt het geruststellend dat er genoeg buffer zal zijn om het water op te vangen en is blij met de toezegging dat belangrijke partijen alsnog geraadpleegd zullen worden. ,,Mijn vervolgvraag is wanneer dat gebeurt. Daarnaast wil ik weten wat er gebeurt als de wind vanuit het Westen komt, over het IJsselmeer. Hoe werkt het dan? Is er dan nog steeds genoeg buffercapaciteit?’

Evelina Bijleveld van Swollwacht is ook tevreden met de antwoorden. ,,Er wordt goed nagedacht over hoe ze willen bouwen in de Zwartewaterzone. De samenwerking met waterschap en Rijkswaterstaat geeft ons het vertrouwen dat men op een veilige manier buitendijks kan gaan bouwen.’’ Ook deze partij wil weten wanneer het college in gesprek gaat met de experts.

Back To Top