Skip to content

Gigantisch bedrag voor duizenden nieuwe woningen in Zwolle: ‘Dit voelt als de jackpot’

Woningbouw in Zwolle. De stad groeit de komende jaren snel.
– Paolo Laconi 24-06-22, in De Stentor

 

Zwolle krijgt ruim 53 miljoen euro extra vanuit het Rijk om versneld 3250 woningen te bouwen. Voor Deventer, Kampen en Hardenberg liggen mogelijk later dit jaar miljoenen klaar. ,,Dit voelt als de jackpot.”

De miljoenen gaan naar twee specifieke projecten. In de spoorzone moeten de komende jaren versneld 1640 huizen worden gebouwd, in het stadshart nog eens 1610. ,,Dit voelt als het winnen van de jackpot”, zegt de Overijsselse gedeputeerde Monique van Haaf (VVD). ,,Dit is fantastisch voor Zwolle, daar moet veel gebouwd worden. Ook het Rijk ziet Zwolle als prioritair gebied, met een uitstekende verbinding met de rest van het land.”

Een groot deel van de 53 miljoen is nodig om de wegenstructuur te verbeteren, zoals aanpassing van de Koggetunnel en aansluiting met de IJsselallee. Ook wordt het geld gebruikt voor herinrichting van de Veerallee en de singels en aanleg van een mobiliteitshub.

Ruim 900 duizend woningen

Gedeputeerde Van Haaf is zeer tevreden met de Rijksbijdrage die ministers Hugo de Jonge (Wonen) en Mark Harbers (Infrastructuur) beschikbaar stellen voor Overijssel. In totaal gaat het om een bedrag van 83,9 miljoen euro, ook Almelo en Enschede profiteren. Van Haaf: ,,Ik wil Enschede, Zwolle en Almelo feliciteren met dit mooie resultaat. Onze Overijsselse aanpak werkt en dat wordt nu ook gezien door het Rijk.”

– Woningbouw in Breezicht-Noord in de Zwolse wijk Stadshagen.

De Rijksoverheid wil dat tot 2030 ruim 900.000 woningen worden gebouwd. Om daarmee vaart te maken, worden afspraken gemaakt over specifieke bouwprojecten. De miljoenen voor Zwolle zijn bedoeld om bestaande plannen versneld uit te voeren.

De stikstofcrisis kan nog voor problemen zorgen. Al hoopt Van Haaf op een snelle oplossing. ,,Mochten er op het gebied van stikstof problemen ontstaan, dan ga ik er vanuit dat het Rijk helpt zoeken naar een oplossing. Zeker nu er ook vanuit de ministeries miljoenen worden geïnvesteerd.”

Kansen voor andere steden

Beide ministeries stellen wel voorwaarden aan het subsidiegeld. Zo moet de helft van de woningen voldoende betaalbaar zijn. Hieronder vallen onder meer sociale huurwoningen en koopwoningen tot maximaal 355.000 euro. Ook moet de bouw van de woningen binnen drie tot vijf jaar starten.

Van Haaf hoopt dat later dit jaar ook andere Overijsselse woningbouwprojecten in aanmerking komen voor extra Rijksmiljoenen. ,,Daar heb ik in gesprek met de minister op aangedrongen, die bijdrage is hard nodig om de enorme woningtekorten versneld op te lossen. Een aantal projecten in Deventer, Kampen, Hardenberg, Hengelo, Almelo en Zwolle maakt nog kans op een bijdrage in de tweede ronde dit najaar.”

– Breezicht-Noord in Stadshagen.
Back To Top