Skip to content

Groeiscenario’s: krijgt Zwolle er 80.000 woningen bij tot 2040?

– Vraag naar woningen in Zwolle is groot

 

In het pre-coronatijdperk zou het een warme avond zijn geweest, met een tot de nok gevulde tribune in de gemeenteraadszaal van Zwolle. Er werd maandagavond bij tijd en wijle stevig gedebatteerd over de toekomst van de stad en zijn omgeving. Want de raad van Zwolle wil snel nieuwe woningen bouwen, maar ook liever niet teveel.

Het woningtekort in de stad is erg hoog, maar bouwen is ingewikkeld. Een aantal projecten is wel in ontwikkeling, maar als Zwolle mee wil blijven komen moet nu al worden gekeken naar de toekomst. En intussen is er ook een grootschalig onderzoek naar hoe de regio rondom Zwolle zich het beste zou kunnen ontwikkelen.

Verstedelijking

In het grote plaatje gaat het om de verstedelijkingsstrategie; op welke manieren wordt het gebied en de ligging benut om de regio te verstedelijken. De regio Zwolle is groot, met de Noordoostpolder aan de westgrens en Hardenberg in het uiterste oosten. In het zuiden doet Nunspeet mee en in het noorden de Drentse gemeente Westerveld. De stad Zwolle ligt er middenin en kan alleen maar profiteren. Maar hoeveel gaat die regio groeien en hoe wil de stad zich daarin ontwikkelen?

De Regio Zwolle en de rijksoverheid doen onderzoek naar de potentie van de regio. De eerste analysefase is afgerond en daaruit zijn drie mogelijke richtingen gekomen waarin de regio zich zou kunnen ontwikkelen in de komende periode. Stad en land in balans tot 2040, zo heet het onderzoek.

Drie scenario’s

In het kleinste groeiscenario zou de regio Zwolle tot 2040 groeien met 40.000 woningen. In het meest ambitieuze scenario groeit de regio Zwolle met 80.000 woningen en zou de stad zelf op mogelijk 180.000 inwoners komen. Een andere gemeente in de regio Zwolle die veel nieuwbouw zou kunnen krijgen, is Dronten.

In de Zwolse raad zijn vooral vragen over de forse groeicijfers van de stad en verschillende raadsleden proberen gelegenheid te krijgen om die scenario’s bij te stellen. Maar wethouder Ed Anker vindt het niet gepast om invloed uit te oefenen op het onderzoek dat nu gaande is. Hij vindt dat dit onderzoek gebruikt moet worden “om inzicht te krijgen in onze kracht”.

Anker vind dat Zwolle het onderzoeksteam z’n gang moet laten gaan. “We zijn er niet om inhoudelijk in het onderzoek te sturen. We hebben met topbureaus te maken, dus dat zou voor mijn gevoel ook misstaan.”

Snel een beslissing nemen zou niet mijn keuze zijn

– Ed Anker, wethouder Zwolle

 

Korte route

Toch moeten er snel woningen gebouwd worden, want de vraag is groot. Daarom vraagt Schelto Bus van de VVD of er een korte route mogelijk is. “Ik ben bang dat de prijzen binnenkort zover stijgen dat we onszelf uit de markt prijzen.” Het kan nog tot 2030 duren voor dit onderzoek in de praktijk tot woningen zal leiden.

Maar wethouder Anker is geen voorstander van de korte route naar meer woningen. Op verschillende plekken in de stad wordt nieuwbouw voorbereid. “Bij lange termijn-besluiten over de stad wil ik dat het een hele goeie beslissing is. Voor ons is het een stap, maar de stad moet er wel honderd jaar mee door. Nu onder druk maar even snel een beslissing nemen, dat zou niet mijn keuze zijn.”

Snel en betaalbaar

In de gemeenteraad van Zwolle gaat het toch vooral om de bouwplannen voor de stad op korte termijn. Iedere partij wil dat er zo snel mogelijk gebouwd moet worden. Maar hoe en wat?

Patty Wolthof van de PvdA wil dat de gemeente op korte termijn locaties aanwijst waar snel goedkopere woningen kunnen worden gebouwd. De VVD heeft daar eerder al eens een motie voor ingediend. De SP en ook GroenLinks willen meer betaalbare huurwoningen. D66 wil meer stedelijke verdichting en meer seniorenwoningen in de wijken. GroenLinks en de ChristenUnie willen meer ruimte voor tiny houses.

Alle partijen zijn voorstander van het Noordereiland als nieuwe inbreidingslocatie. Sonja Paauw van D66 wil vooral heel graag de Zwolse inwoners betrekken in de plannen. Ze vraagt het college om met een visie te komen hoe dat vormgegeven kan worden.

Randstedelingen

De wethouder doet de toezegging om meer te gaan sturen op goedkopere woningen. “Maar goedkope eengezinswoningen zijn lastig te realiseren. Dan moet je al bijna gaan kijken naar rug-aan-rug-woningen bijvoorbeeld. Dat is ook niet altijd handig. Hoe kunnen we betaalbare producten bedenken op een duurzame manier, daar zijn we heel erg mee bezig.”
Ambities

Het CDA vraagt om een nieuwe uitleglocatie, een plek aan de randen van de stad, waar een grotere hoeveelheid woningen gebouwd kan worden. De wethouder wil niks toezeggen.

“Bij besluiten over de stad wil ik kwaliteit. Ik wil dat het een hele goeie beslissing is, want de stad moet er honderd jaar mee door. Nu onder druk maar even snel een beslissing nemen, dat zou niet mijn keuze zijn.”

Nu nog niet van belang om aantallen te noemen voor de lange termijn

– Ed Anker, wethouder Zwolle

 

Er is volgens Anker ook geen noodzaak toe. Hij begrijpt de roep om versnelling in de bouwprojecten “en daar is ruimte voor. We kunnen versnellen met de bouw in Stadshagen dus dat is mooi. We willen en kunnen snel met Breecamp-West en de Zwartewaterallee aan de slag. Nieuwbouw in Harculo is een eind op weg. Laten we dat doen en intussen dat onderzoek goed doen.”

“Ik wil niet praten over aantallen, het gaat mij meer om de kwaliteit. We moeten kijken hoe we de komende jaren gestaag kunnen groeien met zo’n 1.500 woningen per jaar. Voor de lange termijn is het nu nog niet van belang om aantallen te noemen. Eerst dat onderzoek doen naar de beste strategie voor de verstedelijking.”

Back To Top