Skip to content

Groot plan voor woningbouw in weilanden: ’De minister kan dit doorbreken’

Amsterdam – Er kunnen versneld 230.000 woningen in weilanden gebouwd worden, waardoor de woningnood binnen een aantal jaar sterk kan verminderen. De Nederlandse projectontwikkelaars bieden minister De Jonge (Wonen) vandaag een concreet plan aan voor een aantal nieuwe wijken en steden.

Hiermee kan de minister meteen aan de slag. Die locaties zijn jaren geleden al aangewezen voor woningbouw, maar ze komen niet van de grond. De minister kan dit doorbreken, zodat er meer betaalbare woningen gebouwd kunnen worden

– voorzitter Desirée Uitzitter van ontwikkelaarskoepel Neprom

 

De komende acht jaar wil het kabinet een miljoen woningen bouwen. Een paar weken geleden gaf de minister aan dat hij de productie wil opvoeren naar 100.000 woningen per jaar, waarvan twee derde van de nieuwe woningen, huur of koop, ’betaalbaar’ moet worden. Dat is volgens de Neprom alleen mogelijk als er ook in weilanden wordt gebouwd. Uitzitter: „We moeten niet langer de kop in het zand steken. Betaalbare woningen bouw je niet op de dure binnenstedelijke locaties.”

Binnenstedelijk bouwen duurt jaren

Het kost jaren om binnenstedelijk tot een bouwlocatie te komen. Er is sprake van veel verzet vanuit huidige bewoners, omwonenden of bedrijven tegen bouwplannen. Tegelijkertijd kookt de woningmarkt over, omdat de bouw achterblijft bij de bevolkingsgroei.

„Dit plan voor huizen in weilanden neemt niet weg dat we ook binnenstedelijk verder blijven bouwen, daar komt een meerderheid van de nieuwe woningen. We voegen nu een smaak toe. En als we snelheid willen met z’n allen, kan dat niet zonder bouwen in het groen”, aldus de Neprom-voorvrouw. Momenteel is er een tekort van zo’n 280.000 woningen.

’Onbegaanbare weg’

De ontwikkelaars hebben locaties op een rij gezet. Een aantal is bekend, maar die worden tegengehouden door provincies. Waarom zou hier dan nu wel prioriteit aan gegeven worden? „Het is een onbegaanbare weg waar we op zitten. De minister moet aanwijzingen geven voor deze locaties in het groen. Zelfs dan gaat het nog vier jaar duren voordat deze woningen opgeleverd kunnen worden. Want alle plannenmakerij moet weer overnieuw gedaan worden, nadat ze soms decennialang zijn tegengehouden.”

De Rijksadviseur voor wonen vindt echter dat er al te veel huizen met tuinen in Nederland zijn en stelt dat mensen het liefst in steden willen wonen. Volgens de Neprom betreffen de plannen voor bouwen in het groen slechts 23% van wat totaal nodig is, dus de angst voor ’volbouwen’ is wat Uitzitter betreft ongegrond.

De nieuwe steden en woonwijken die de Neprom presenteert, zijn voorzien van groen, voldoen aan klimaateisen en bijvoorbeeld waterberging. Ook worden er niet alleen eengezinswoningen gebouwd, maar ook appartementen voor jongeren en senioren. Het gaat onder meer om Eemvallei, een nieuwe stad in Zuidelijk Flevoland en de Gnephoek bij Alpen aan den Rijn.

Maar de ontwikkelaars preken voor eigen parochie, klinkt het. Uitzitter: „De grond van deze projecten is in ons bezit, maar in onze parochie zitten ook gemeenten en woningzoekenden. We hebben de verantwoordelijkheid om met elkaar de bouwopgave te realiseren. Er melden zich elke dag mensen bij ons die graag een woning willen. Het is onverantwoord zoveel geld te steken in locaties die woningzoekenden niet willen. Steek het geld in betaalbare locaties, waardoor de doorstroming op gang komt.”

Back To Top