Skip to content

Hoe los je woningnood op? Waalwijk mikt op 1500 extra huizen

WAALWIJK – Bouwen, bouwen en nog eens bouwen. De komende jaar tien jaar moeten er in de gemeente Waalwijk minstens 1500 huizen bij komen. De roep om betaalbare (huur)woningen is groot. Ook het snel groeiend aantal ouderen vraagt om extra actie op de woningmarkt. Het is een pittige opgave. Hoe speel je in op de steeds veranderende woningmarkt? De gemeente Waalwijk heeft een nieuwe Woonvisie opgesteld. Samen met woningcorporatie, bouwers en ontwikkelaars wil ze hiermee aan de slag. ,,We zijn bij deze Woonvisie niet over één nacht ijs gegaan. Daar is veel onderzoek en overleg aan vooraf gegaan”, aldus wethouder Eric Daandels. De cijfers en ambities in het plan zijn dan ook niet uit de lucht gegrepen, benadrukt hij. ,,Ook de provincie ziet dat in Waalwijk veel gebouwd moet worden. Er gebeurt al veel, maar er is nog veel werk aan de winkel.”

Ook de provincie ziet dat in Waalwijk veel gebouwd moet worden. Er gebeurt al veel, maar er is nog veel werk aan de winkel

De laatste Woonvisie dateert alweer van 2009. In de afgelopen tien jaar is veel veranderd. Vooral de jonge woningzoekende heeft het lastig door hoge prijzen en de krapte op de huizenmarkt. De komende jaren moet er volop gebouwd gaan worden voor mensen met een wat smallere beurs.

>Als het inderdaad lukt om de komende tien jaar 1500 huizen extra te bouwen, zou een kwart daarvan sociaal huurwoningen moeten zijn, verspreid over Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle.

Bij alle bouwplannen moet rekening worden gehouden met de toekomstige ontwikkeling van Waalwijk. Duidelijk is dat de vraag naar huizen de komende jaren onveranderd groot blijft. Het aantal inwoners groeit verder naar ruim 50.000 in 2040.

Er moeten extra woningen bij. Het is een probleem dat in heel Nederland speelt

Eric Daandels, Wethouder Waalwijk

Wat opvalt, is de snelle stijging van kleinere huishoudens en alleenstaanden. Hierdoor zijn meer huizen nodig. En net als veel andere gemeenten worstelt ook Waalwijk met vergrijzing. Vooral de groep 75-plussers groeit hard. Bij nieuwbouwprojecten moet daarom speciale aandacht zijn voor seniorenwoningen, die ook geschikt zijn voor de oude dag. ,,Er is een grote vraag naar gelijkvloers wonen”, concludeert de gemeente. Maar er is ook behoefte aan nieuwe woonvormen met zorg of begeleid wonen. De wens om te verhuizen is bij veel ouderen overigens niet zo groot. Het overgrote deel wil in ieder geval in de gemeente Waalwijk blijven wonen en het liefst in hun eigen wijk.

Waalwijk wil niet alleen bouwen voor speciale doelgroepen, zoals starters en ouderen. De broodnodige doorstroming op de woningmarkt stokt. Veel mensen blijven op hun oude stek zitten, door de hoge prijzen en gebrek aan goede alternatieven. Om de woningmarkt weer vlot te trekken, is duurzame nieuwbouw nodig. ,,Het is een probleem dat in bijna heel Nederland speelt”, concludeert Daandels. In Waalwijk, met zijn vele logistieke bedrijven, zorgt de grote stroom aan arbeidsmigranten voor extra druk op de woningmarkt.

Opvallende bouwplannen

Op 1 januari 2019 stonden er 21.782 woningen in de gemeente Waalwijk. Volgens wethouder Daandels liggen er zeker kansen om dat aantal fors uit te breiden. In Waalwijk lopen al meerdere grote projecten. Meest in het oog springend is Landgoed Driessen. De Waalwijkse nieuwbouwwijk telt inmiddels 1600 woningen, in totaal kunnen er zo’n 2400 komen. Een ander opvallend plan is Akkerlanen: een toekomstige wijk met ruim tweehonderd woningen bij het Hoefsvengebied. In Waalwijk zijn ontwikkelaars en woningcorporaties ook al druk bezig met woningbouw op verouderde (bedrijfs)locaties, zoals bij de Eerste Zeine en Grotestraat. Alle ambities vallen of staan toch met steun van dit soort partijen. Zo trekt Casade, een van de belangrijke spelers, de komende vijf jaar bijna 107 miljoen uit voor nieuwbouw in de gemeente Waalwijk.

Hoe ziet de woningmarkt in Waalwijk er uit? Feiten en cijfers op een rij:

  • De gemeente Waalwijk telde begin vorig jaar 21.782 woningen.
  • De woningmarkt in Waalwijk bestaat voor ongeveer 63 procent uit koopwoningen, 30 procent uit huizen van corporaties en 7 procent uit particuliere huurwoningen. Deze indeling is per wijk en dorp wel verschillend.
  • In de gemeente Waalwijk staan minder kleine woningen (50 tot 75 vierkante meter) dan gemiddeld in Nederland en meer (middel)grote woningen (75 tot 250 vierkante meter).
  • In Waalwijk was de gemiddelde woningwaarde in 2018 225.000 euro. Dat is net iets onder het landelijke gemiddelde. De prijzen zijn de afgelopen jaren verder gestegen.
  • De komende tien jaar moeten er minstens 1500 woningen bij. Het aantal huishoudens in Waalwijk groeit richting 2040 door tot 22.645.
  • In De Langstraat kost een hoekwoning op dit moment gemiddeld 279.000 euro en tussenwoningen 226.000 euro. Dat is iets onder het landelijk gemiddelde.
Back To Top