Skip to content

Hoe wordt de Nederlandse bodem gebruikt?

De totale oppervlakte van Nederland is 4,2 miljoen hectare, inclusief binnen- en buitenwater. In 2015 werd ongeveer de helft hiervan gebruikt voor de landbouw. Ongeveer een derde was natuur, water of in gebruik voor recreatie. Een relatief klein deel van ons grondgebied is bestemd voor bebouwing en wegen.

Hoe wordt de Nederlandse bodem gebruikt?

Van de totale oppervlakte van Nederland is 54 procent (2,2 miljoen hectare) in gebruik als landbouwterrein, en 13 procent (0,5 miljoen hectare) als bebouwingnoot1 en verkeersterrein. Bebouwd terrein bestaat voornamelijk uit woon- en bedrijventerreinen. Daarnaast bestaat 34 procent uit natuur en binnen- en buitenwaternoot2, waarvan 0,5 miljoen hectare bos en andere typen natuurlijk terrein, zoals heide, stranden en duinen (12 procent van de totale oppervlakte van ons land). Gelderland en Noord-Brabant hebben met de Veluwe en de Biesbosch een relatief groot areaal aan natuurlijk terrein. De verschillende binnenwateren, zoals het IJsselmeer en de rivieren, zijn goed voor 9 procent van de totale oppervlakte. De buitenwateren, waaronder de Waddenzee, de kustzone van de Noordzee, de Westerschelde en Oosterschelde, tekenen voor 10 procent van het bodemgebruik.

Flevoland en Fryslân hebben het grootste aandeel natuur

In Flevoland en Fryslân bestaat ongeveer de helft van het oppervlak uit natuur, water en recreatieterrein. Overijssel heeft het kleinste aandeel natuur en water (19 procent), gevolgd door Drenthe (21 procent). Deze twee provincies hebben met 70 procent naar verhouding de meeste landbouwgrond. In Noord-Holland en Flevoland is het aandeel agrarisch terrein met ongeveer 40 procent het laagst. Het aandeel bebouwd, semi-bebouwd en verkeersterrein is het hoogst in Zuid-Holland, Utrecht en Limburg, en het laagst in Fryslân en Flevoland.

Gemiddeld 500 meter tot openbaar groen

In 2015 hoefden de meeste Nederlanders niet ver te reizen naar openbare groenvoorzieningen zoals bossen, parken en plantsoenen, en gebieden voor dagrecreatie zoals dierentuinen, pretparken en speelweides. De gemiddelde afstandnoot3 tot openbaar groen was 0,5 kilometer. Voor bewoners van Vlieland was deze afstand met 0,1 kilometer het kleinst, in Littenseradiel met 3,5 kilometer het grootst.

Back To Top