Skip to content

Meer woningbouw in Moerdijk: ‘Er staat belachelijk weinig te koop’

ZEVENBERGEN – Starters op de woningmarkt krijgen ruimere mogelijkheden om goedkoop geld te lenen bij de gemeente Moerdijk. En maken dus meer kans op een huis. Maar zíjn er ook woningen? Veel te weinig in de ogen van de gemeenteraad, die blijft hameren op meer nieuwbouw en vooral op meer spoed.

Er wordt wel gebouwd in de gemeente Moerdijk, zoals in Bosselaar Zuid in Zevenbergen. Angela en Marcel Rindt wonen er met hun hond Cera naar volle tevredenheid. De gemeenteraad dringt aan op nog meer woningbouw en vooral ook op meer spoed.
Er wordt wel gebouwd in de gemeente Moerdijk, zoals in Bosselaar Zuid in Zevenbergen. Angela en Marcel Rindt wonen er met hun hond Cera naar volle tevredenheid. De gemeenteraad dringt aan op nog meer woningbouw en vooral ook op meer spoed. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer
Gevleugelde vrienden

De kern van het probleem is dat er veel te weinig woningen zijn. Er is maar één oplossing: we moeten meer bouwen. Bisar Çiçek, raadslid PvdA,,Door deze gevleugelde vrienden krijgen we te maken met de Flora- en Faunawet. Met dus gerede kans op vertraging. Bij dit soort regelgeving denk ik weleens: help!”, zei de wethouder in de raadscommissie fysieke infrastructuur.

40.000 euro

De commissie boog zich over het verruimen van de voorwaarden voor de starterslening. Het maximale bedrag van de koopsom waarmee kopers in aanmerking komen voor een lening wordt opgetrokken van 225.000 euro naar de Nationale Hypotheek-garantie (325.000 euro). Het gaat om een lening van maximaal 40.000 euro waarover de eerste drie jaar geen rente en aflossing hoeft te worden betaald.

Druppel op gloeiende plaat

Door deze gevleugel­de vrienden krijgen we te maken met de Flora- en Faunawet. Met dus een gerede kans op vertraging. Bij dit soort regelge­ving denk ik weleens: help!
Door de verruiming moeten starters meer kans maken op de lokale woningmarkt. ,,Daar zijn we blij mee”, zei PvdA-raadslid Bisar Çiçek. ,,Maar het is een druppel op de gloeiende plaat. De kern van het probleem is dat er veel te weinig woningen zijn. Er staat belachelijk weinig te koop. Er is maar één oplossing: we moeten meer bouwen.”

CDA-raadslid Hans Schreuders sloot zich aan bij deze wens, maar ook hij wees op de regelgeving. ,,Natuurlijk moeten we meer bouwen, maar de procedures duren veel te lang. Als je een nieuwe wijk ontwikkelt, ben je zo vijf, zes jaar verder.”

Meer personeel

Raadslid Jack Lems (Onafhankelijk Moerdijk) vroeg Brummans wat de gemeenteraad kan betekenen. ,,Wat hebt u van ons nodig om ervoor te zorgen dat woningbouw versneld wordt?” Ook het aantrekken van meer personeel is voor OM bespreekbaar.

D66, BBM en Fractie Tak sloten zich bij de oproep voor meer woningbouw aan.

Bouwen in Waterwijk

Niet dat er nergens wordt gebouwd. Er komt bijvoorbeeld nu veel van de grond in Zevenbergen (Bosselaar-Zuid) en Fijnaart (Waterwijk). ,,Voor alle kernen staan bouwprojecten op de rol”, aldus Brummans.

Ook zij wil meer snelheid. ,,Ik zeg tegen fracties in de raad: trek hierover gerust bij uw eigen partijen in Den Haag aan de bel.”

 

Back To Top