Skip to content

Met private equity wil Europarcs ’tot in het oneindige’ groeien

Hoe het bedrijf van de familie Vos de grootste vakantieparkenexploitant van Europa wil worden, met hulp van een kapitaalkrachtige partner. ‘Er is sprake van een ongekende crisis, maar dit kan voor ons het beste jaar ooit worden.’

‘Ad infinitum’ staat met sierlijke letters geschreven op het wapen van de familie Vos, het Gelderse geslacht dat de drijvende kracht is achter Europarcs. Vrij vertaald: ’tot in het oneindige’.

Dat sluit perfect aan bij de ambitie van de derde generatie, broers Wim Junior en Wouter. De twee , die grappend stellen ‘geboren te zijn op het vakantiepark’, kennen maar één zakelijke stand: ‘Vol gas erop!’ Ze waren in het verleden al eens Europees kampioen in de paardensport; nu wil het duo ook de grootste worden van het continent in de vakantiewoningsector.

‘Land voor land bekijken we de opties, nu eerst Oostenrijk’, schetst Wim, zittend in een werkkamer op het Europarcs-hoofdkwartier in Apeldoorn. Geen belangrijke ruimte. Althans, afgaande op het verleden. ‘Onze winsten steken we het liefst in de parken. Heel lang was ons kantoor een soort container, even verderop’, grinnikt Wouter.

Stacaravans

Europarcs lijkt in naam een internationaal conglomeraat, maar is in de kern een familiezaak. Een ingelijste groepsfoto wordt op tafel gezet: daarop een twintigtal personen, van alle leeftijden. ‘De hele familie is in dit bedrijf werkzaam, en iedereen doet zijn ding.’

10.000

Aantal vakantiewoningen dat onder Europarcs valt in 2020

Grondlegger van het bedrijf is opa Vos, die in de jaren zeventig begon met het importeren van stacaravans. Na de millenniumwissel koopt de familie vakantieparken, om vervolgens bungalows te bouwen, verkopen en verhuren. Met dit ’totaalconcept’ bouwt Europarcs tot 2020 een imperium van bijna tienduizend woningen.

Vorig jaar stonden de Vossen op een kruispunt. Ofwel consolideren, of die altijd in de bedrijfsnaam verborgen ambitie najagen. ‘Onze vader had waarschijnlijk de boel de boel gelaten, maar daar zijn wij te jong voor’, zegt Wim, 36. Alleen: er was een rem, vult Wouter, ook pas 28, aan. ‘We konden niet verder zonder hulp van een kapitaalkrachtige partner.’

‘Overrulen gebeurt niet’

De oplossing diende zich aan in de vorm van Waterland. Voor een onbekend bedrag bemachtigt de Nederlandse private equity-partij een meerderheidsbelang in Europarcs. Op papier wordt daarmee zeggenschap uithanden gegeven, maar zo voelen de broers dat niet. ‘We hebben dezelfde visie: de grootste én beste worden. Dus ons overrulen, dat gaat nietgebeuren.’

De laatste jaren vinden steeds meer — met name buitenlandse —investeringsmaatschappijen hun weg naar de Nederlandse vakantiebranche.Dat is niet vreemd. Experts wijzen op de schaalmogelijkheden en deaantrekkelijke exploitatiemarges. Dat leidt tot consolidatie in de markt.

‘We hoorden ook veel over het snelle rendement dat private equity zoekt,maar dat is niet onze ervaring’, zeggen de broers Vos. Ze kregen maar één beleidsaanwijzing na de overname: over-investeren. ‘Dat betekent dat we nietmoeten focussen op maximale winst, maar aan het duurzaam maken van een business die er over vijftien jaar nog steeds is.’

De grote slag

In de consoliderende markt is Europarcs vooralsnog de aanvallende partij. Injuni was er de grote slag: concurrent Droomparken werd overgenomen. Naar verluidt voor een bedrag tussen de €150 en €250 mln. ‘Dat zou kunnenkloppen’, is alles wat de heren erover kwijt willen.

268

Miljoenen euro’s omzet die Europarcs en Droomparken in 2019 draaiden

Nu bestaat de combinatie uit 34 parken in Nederland, België en Bonaire. Bijelkaar opgeteld draaiden de twee bedrijven in 2019 een omzet van €268 mln,mede opgebouwd uit de verkoop van duizend woningen en 120.000boekingen voor overnachting.

Winstcijfers worden nooit gegeven door Europarcs. De Kamer van Koophandel verraadt dat het het duo geen windeieren legt. In tweeverschillende persoonlijke vennootschappen prijkt ruim €20 mln eigenvermogen. ‘Maar we blijven hardwerkende campingboeren, hoor’, lachen debroers, beide overigens in het bezit van een Porsche. ‘Dan geldt: de enigeeuro die je uitgeeft, zit in je zak.’

Boomhut-bungalows

Achteroverleunen kan ook niet: de vakantiewoningmarkt is een kapitaalintensieve sector, die continu investeringen vereist. Voor onderhoud,en onderscheid. Wim en Wouter zijn zich hiervan bewust, blijkt tijdens eentour over De Wije Werelt, in Otterlo.

Op dit Europarcs-resort staan zwerfhutten, een soort luxe boomhut. Populair bij de jeugd, en daar hoort slimme marketing bij. ‘We hurenbekende vloggers in om filmpjes te maken. Namen weten we niet. Dat moetje onze vrouwen vragen, het komt uit hun koker.’

De actie onderstreept: een zak geld van een investeerder is prettig, maarweinig waard als niet alert wordt geacteerd. Daarin vullen de broers partner Waterland aan. ‘Wij kennen iedereen in Nederland, en iedereen kent ons. Enals wij iets in de kop hebben, is het vaak al gebeurd.’

Generatieverschil

Zo was het niet de vraag óf, maar wanneer Droomparken werd gekocht. ‘Devorige eigenaar liet de touwtjes vieren. Dan word je ingehaald. We kunnen eromheen draaien, maar zo is het wel.’

Opmerkelijk: de nu vertrekkend Droomparken-eigenaar is Hoevert Vos, eenoom van de broers, die ook privé over de vloer komt. Dan werd het generatieverschil duidelijk. ‘Over zaken wordt nooit gepraat, al bleek dus weleens dat we hem te snel af waren geweest bij een overname.’

Organisatorisch beschouwd is de fusie geen verrassing. De naamDroomparken blijft omwille van herkenbaarheid bestaan, maar het concept is nagenoeg identiek aan Europarcs. Het zijn allebei ‘parkexploitanten’,leggen de Vossen uit. ‘Anders dan bijvoorbeeld Center Parcs, treden wij niet alleen op als verhuurder of verkoper, maar ook als beheerder enontwikkelaar.’

Gegarandeerd rendement

Daarmee is de doelgroep niet alleen de toerist, maar ook de belegger. Nu de spaarrente laag staat en corona de beurzen in vlam zet, lijkt een’gegarandeerd’ stabiel rendement op een vakantiehuis extra aantrekkelijk.

Wie een woning koopt bij Europarcs heeft verschillende opties: volledig eigen gebruik, gedeeltelijke verhuur of volledige verhuur. En dan is er nog de keuzetussen een variabele of ‘vaste’ vergoeding. Het gegarandeerde rendement volgt uit een formule, gebaseerd op locatie, gemiddelde bezettingsgraden ennachtprijzen.

Daarnaast is van belang dat 25% van de totale huuropbrengst voor Europarcs is. De rest is, na aftrek van servicekosten, voor de belegger. Hoogst haalbarevaste rendement: 5,5% netto per jaar. Klinkt comfortabel, maar de directie waarschuwt: ‘Blind staren op het hoogst haalbare rendement is de grootstefout die je kan maken.’

Contracten

Niet dat het beloofde vaste rendement uitblijft; daar kan Europarcs ‘op aangesproken worden’ door de klant. ‘Maar als iemand vraagt: kan ik hier hethoogste verhuurrendement krijgen, zeggen wij heel eerlijk: waarschijnlijk niet’, aldus Wouter.

Criticasters wijzen erop dat Europarcs in het verleden op de vingers is getikt door consumentenprogramma’s, waarin particulieren klaagden overagressieve verkoopmethoden en onverwacht stijgende parkkosten. Dat leiddetot financieel leed.

De broers lopen niet weg voor klachten uit het verleden, en stellen dat de organisatie zich heeft geprofessionaliseerd. Het verkoopproces was eerst ’tekort’, legt Wim uit. ‘Het was: klant komt aan — deal — eigenaar. Nu hebbenwe meer stappen ingebouwd. Zo is er meer bedenktijd en krijgt iemand alle contracten mee die van toepassing zouden kúnnen zijn.’

‘Emotie overheerst’

Uiteindelijk zijn er nauwelijks professionele beleggers actief bij Europarcs,zeggen de broers. De meeste kopers willen een huis ook zelf gebruiken, watniet kan bij de keuze voor een vast rendement: ‘Bij deze belegging zie je dat de emotie overheerst.’

Die constatering lijkt ook van toepassing tijdens de pandemie. Analisten zijnsceptisch over het herstel van de sector, maar Europarcs verwacht de vanwegede lockdown in het voorjaar opgelopen omzetdip goed te maken nu Nederlanders meer in eigen land vakantie vieren.

‘In juni waren de inkomsten circa 30% groter dan vorig jaar, en we zien al een groei in boekingen voor het najaar’, zegt Wim. Hij durft een voorspelling aan: ‘Er is sprake van een ongekende crisis voor veel bedrijven, maar dit kan voor

Back To Top