Skip to content

Minister: geen vrijblijvendheid meer bij woningbouw

Het kabinet gaat “nog steviger” inzetten op het bijbouwen van woningen. “De vrijblijvendheid van gestelde ambities en gemaakte afspraken moet eraf”, schrijft minister Van Veldhoven (Wonen) aan de Tweede Kamer. Die praat morgen over het grote woningtekort.

Er moeten eigenlijk elk jaar 75.000 woningen bijgebouwd worden, maar veel nieuwbouwprojecten komen niet van de grond. Bovendien neemt de bevolking sneller toe dan gedacht, waardoor er nog meer huizen nodig zijn. In de grote steden moet er de komende tien jaar op elke vijf woningen één bijkomen.

Van Veldhoven wil meer gaan kijken naar het type woningen waar behoefte aan is. Vooral starters en mensen met een middeninkomen moeten betere kansen hebben op de woningmarkt, maar ook specifieke groepen als daklozen en ouderen verdienen meer aandacht.

Dwingen

In overleg met gemeenten en provincies wil de minister een actieve rol gaan vervullen bij het aanwijzen van locaties waar gebouwd kan worden. Daarbij zijn “stevige keuzes” nodig, het kan ook zijn dat ze lagere overheden gaat dwingen om nieuwe wijken te bouwen: “Als het niet anders kan, zal ik wettelijke bevoegdheden inzetten”, schrijft ze.

Onlangs dreigde Van Veldhoven nog in te grijpen in Katwijk, waar na veertien jaar nog steeds geen begin is gemaakt met het bebouwen van het voormalige vliegveld Valkenburg. Vandaag werd bekend dat de partijen daar alsnog overeenstemming hebben bereikt over de bouw van 5000 woningen.

Almere

Toch groeit het ongeduld in politiek Den Haag. Regeringspartijen CDA en D66 drongen er vandaag nog eens op aan dat er snel een nieuwe wijk met 25.000 huizen gebouwd gaat worden bij Almere, met een metroverbinding naar Amsterdam. Maar de financiering daarvan is nog niet rond.

“Het kabinet heeft het probleem van de woningnood onderschat en heeft nog maar weinig voor elkaar gekregen”, zegt politiek verslaggever Ron Fresen. “Het toont ook een beetje de onmacht aan van de politiek.” Van Veldhoven geeft volgens Fresen gehoor aan de oproep van veel partijen om, net als vroeger, veel meer vanuit Den Haag gebieden aan te wijzen waar woningen moeten komen.

Het kabinet wil ook de woningcorporaties stimuleren om meer te bouwen. Daarom werd op Prinsjesdag een korting aangekondigd op de verhuurdersheffing die corporaties betalen. Daardoor komt er de komende tien jaar 1 miljard euro vrij.

De regeling is pas net geopend, maar volgens Van Veldhoven is er veel animo. Er zijn inmiddels aanvragen ingediend voor de bouw van bijna 22.000 woningen. De corporaties hebben vijf jaar de tijd om die te realiseren.

Back To Top