Skip to content

Nieuw tv-programma zoekt oplossingen voor problemen op Zwolse woningmarkt

– Drie Zwolse onderzoeksjournalisten pakken, samen met Patrick Lodiers, de vastzittende woningmarkt aan. V.l.n.r. Manne Havinga, Elisabeth van Kleef, Patrick Lodiers, Roy Zwier. © Annemieke van der Togt

 
Zwolle is een van de snelst groeiende steden in Nederland, waar alle knelpunten op de woningmarkt samenkomen. Dat maakt de Hanzestad de perfecte achtergrond van een nieuw onderzoeksprogramma over de problemen op de koophuismarkt.

Van woekerprijzen tot onvoldoende doorstroming en van gruwelijk dure grond tot oneindig overbieden: het is voor starters steeds lastiger een eigen paleisje te bemachtigen. In Zwolle is de krapte enorm en er stonden vorig jaar soms maar zestig woningen te koop. Voor de duidelijkheid: bij een gezond evenwicht tussen vraag en aanbod moeten dat er ongeveer tien keer zoveel zijn. Verschillende gemeenten proberen al langere tijd om starters te beschermen, al lukt dat in Zwolle nog niet goed. Zo had de zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen onvoldoende effect, waardoor de gemeente overweegt starters korting te geven op een koophuis.

Toegankelijke woningmarkt

Van een vrije markt met gelijke kansen is dus geen sprake, stelt een drietal jonge Zwolse onderzoeksjournalisten. Zeker niet voor starters. In het nieuwe tv-programma Manifest Stenenkoorts bestuderen zij wat er moet veranderen om de woningmarkt weer toegankelijk te maken. Het trio – Elisabeth van Kleef, Roy Zwier en Manne Havinga – vertegenwoordigt generatiegenoten en volgt een aantal verhalen in Zwolle.

Deskundigen

De bevindingen van de journalisten worden door Patrick Lodiers voorgelegd aan deskundigen van onder andere Bouwend Nederland en Vereniging Eigenhuis. Hoe kijken zij naar de problemen op de woningmarkt? En zijn er geen oplossingen voorhanden als we even over de grens kijken? Ook Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, wordt het vuur aan de schenen gelegd.

Back To Top