Skip to content

Nog dit jaar eerste chalets op Bergvennen in Lattrop: ‘We houden vinger aan de pols’

LATTROP/BREKLENKAMP – Bij de metamorfose van de voormalige camping De Bergvennen in Lattrop tot duurzaam chaletpark ziet de gemeente er nauwlettend op toe dat de ontwikkelingen passen in het bestemmingsplan. Het mag geen attractiepark worden.

Diverse raadsfracties uitten onlangs hun zorgen over wat er staat te gebeuren in het 14,5 hectare grote gebied met kwetsbare natuur naast de deur. De boodschap van wethouder Benno Brand aan de nieuwe eigenaar van de camping is dan ook helder: doe niets dat mogelijk afwijkt van het bestemmingsplan zonder ons daarover bijtijds te informeren.

‘Vinger aan de pols’

Ook natuurliefhebbers hebben hun bedenkingen. Maar tegelijkertijd is klip en klaar dat de nieuwe eigenaar zijn gang mag gaan, zolang hij zich houdt aan de regels. De toezegging van Brand dat de gemeente de vinger voortdurend aan de pols houdt en ook de stikstofuitstoot goed in de gaten houdt, betekent dat nagenoeg alle raadsfracties straks het licht op groen zullen zetten.

Brand spreekt over een ‘gewenste ontwikkeling’, omdat het park nu een noodzakelijke kwaliteitsimpuls en opwaardering krijgt. De suggestie om het ‘verouderde bestemmingsplan’ aan te passen, raadt hij af. „Dan krijg je te maken met planschade en procedures van de nieuwe eigenaar.”

Nog niets is definitief vastgelegd

Rob Buchel gaf onlangs in het gemeentehuis van Dinkelland een eerste presentatie van de voorlopige plannen. Inclusief het verkavelingsplan dat aangeeft waar de ongeveer 200 chalets komen te staan.

Buchel zit in de directie van twee Amsterdamse bedrijven: Robos Realisatie, sinds mei vorig jaar de nieuwe eigenaar van de camping in Lattrop, en het nog jonge Hofparken, dat het vakantiepark gaat exploiteren en de verkoop/verhuur van de chalets regelt. De presentatie omschrijft hij als een eerste praatstuk. „Er is nog niets definitief vastgesteld.” Gaande de rit kunnen veranderingen worden aangebracht, naar aanleiding van gesprekken die nog worden gevoerd met verschillende partijen.

‘We plempen niet alles vol’

Kort nadat de handtekeningen in mei vorig jaar waren gezet, verklaarde Buchel tegenover deze krant al dat hij geenszins van plan is het hele terrein ‘vol te plempen’, maar juist streeft naar een goede balans tussen wonen, recreëren en natuur. Inmiddels zijn nagenoeg alle gasten van de voormalige camping verdwenen en is het terrein zo goed als leeg.

Bestaande gebouwen als receptie, kantoor en horeca blijven bestaan en worden later gerenoveerd. ‘Voor de boerderij met bijgebouwen en loods komt een nieuw bestemmingsplan. Dit gaat in overleg met gemeente en provincie’, staat in het zogenoemde revitaliseringsplan.

Eis gemeente: chalets zijn te verplaatsen

De vakantiechalets worden geplaatst zonder vaste fundering. Ze zijn verplaatsbaar, waarmee wordt voldaan aan de eis van de gemeente. De woningen zijn energiezuinig, goed geïsoleerd, gasloos en voorzien van zonnepanelen en vloerverwarming. De kavelgrootte schommelt tussen de 250 en 300 vierkante meter. De investeringskosten bedragen zeker vijf miljoen euro.

Dit vind ik een gewenste ontwikke­ling. Het park krijgt de noodzake­lij­ke kwaliteits­im­puls en opwaarde­ring

Benno Brand, Wethouder

Dit voorjaar begint de verkoop en wordt de eerste modelwoning geplaatst. Komende zomer wordt gebruikt voor  het bouw- en woonrijp maken, zodat eind dit jaar de eerste fase kan beginnen. De jaren daarna worden de chalets gefaseerd geplaatst. Eind 2025 moet Hofparken De Bergvennen helemaal klaar zijn.

Back To Top