Skip to content

Plan voor nieuwe wijk in Zevenbergen-Oost: minimaal 500 woningen

ZEVENBERGEN – Zevenbergen-Oost is in beeld als grote nieuwe bouwlocatie. De gemeente Moerdijk mikt op minimaal 500 woningen. Dat zegt wethouder Désirée Brummans. ,,We willen hier zo snel mogelijk onderzoek naar doen, onder meer vanwege de extra woningen die we mogen bouwen door de komst van het Logistiek Park Moerdijk.”

Nu de Raad van State het licht voor het logistiek park definitief op groen heeft gezet, mag de gemeente Moerdijk van de provincie honderden extra woningen realiseren. De gemeente gaat ervan uit dat dit er minimaal 825 zijn. Daarvan zijn er al vijfhonderd voorzien in de nog te ontwikkelen wijk Zevenbergen-Noord.

Bouwplannen versnellen

De andere woningen moet de gemeente verdelen over andere bouwprojecten in de gemeente. ,,Door het LPM moeten we andere plannen versnellen.”

Zevenbergen-Oost is er daar een van. Het gaat om het gebied aan beide kanten van de Hazeldonkse Zandweg, ter hoogte van het Sint Jozefplein. Woonkwartier had hier plannen voor een zonnepark, maar dat komt er niet.

Locatie komt niet uit de lucht vallen

De bouwlocatie komt niet uit de lucht vallen. ‘Gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost’ staat vermeld in de ‘Structuurvisie 2030’ die in 2011 door de gemeenteraad is vastgesteld. PvdA-fractievoorzitter Mieke Pistorius opperde eind vorig jaar om voor woningbouw naar deze plek te kijken, maar toen vond Brummans het daar nog te vroeg voor. Maar nu vindt ze de tijd toch rijp.

We zitten echt in het beginstadi­um. Maar het gaat om een substanti­eel aantal. Het worden er minimaal vijfhon­derd

Désirée Brummans, wethouder Moerdijk

De wethouder zegt nog geen exact aantal woningen te kunnen noemen als het gaat om Zevenbergen-Oost. Dat moet blijken uit nader onderzoek. ,,We zitten echt in het beginstadium. Maar het gaat om een substantieel aantal. Het worden er minimaal vijfhonderd.”

Als het goed is, kan de gemeenteraad begin volgend jaar een besluit nemen over een startdocument: dat is zeg maar een eerste uitwerking van de plannen waarin ook staat omschreven hoe de gemeente het project verder oppakt.

Blauwe Hoef Klundert

Naast deze extra woningbouw, moet de gemeente ook nog voldoen aan de reguliere woningbouw die nodig is om de groei van het aantal huishoudens op te vangen. Dat gaat om ruim 1.300 woningen die nu al zijn voorzien in onder meer de Blauwe Hoef in Klundert, de Waterwijk in Fijnaart en verschillende inbreidingslocaties. In bijna alle kernen staan bouwprojecten op de rol.

Na jaren van weinig bouwactiviteit, vormt woningbouw nu topprioriteit in de gemeente Moerdijk. ,,Alles is gericht op versnelling”, zegt Brummans. ,,Zo gaan we bijvoorbeeld ook de Waterwijk in Fijnaart versneld uitgeven.”

 

Back To Top