Skip to content

Plan voor ruim 1000 huizen rond Zwartewaterallee Zwolle

Rond de Zwartewaterallee in Zwolle, pakweg tussen  het Deltion College en het winkelcentrum De Dobbe, is ruimte voor de bouw van tussen de 1000 en 1300 nieuwe woningen. Dat stellen vier commerciële partijen en woningcorporatie deltaWonen. Zij hebben in totaal zeven plekken op het oog die nu onbebouwd zijn, of waar herontwikkeling danwel sloop en nieuwbouw mogelijk is.

Rond de Zwartewaterallee in Zwolle, pakweg tussen  het Deltion College en het winkelcentrum De Dobbe, is ruimte voor de bouw van tussen de 1000 en 1300 nieuwe woningen. Dat stellen vier commerciële partijen en woningcorporatie deltaWonen. Zij hebben in totaal zeven plekken op het oog die nu onbebouwd zijn, of waar herontwikkeling danwel sloop en nieuwbouw mogelijk is.

De ontwikkelaars hebben met de gemeente Zwolle afgesproken samen op te trekken. Door een gezamenlijke visie op het gebied te maken hopen ze sneller de procedures te kunnen doorlopen. Hun plannen sluiten aan bij het streven van de gemeente om vaart te maken met extra woningbouw in de stad. In Zwolle is een flink tekort aan met name appartementen en huizen in het middensegment.

Geluid

De marktpartijen gaan de komende tijd samen kijken wat haalbaar is qua extra woningen en wat dit betekent voor de omgeving van de Zwartewaterallee. Bijvoorbeeld of hoogbouw langs deze doorgaande weg haalbaar en wenselijk is, en wat het voor de verkeersafwikkeling betekent als in dit gebied zo veel extra woningen komen, en hoe het met geluid- en milieunormen zit voor te bouwen woningen langs de verkeersader. Duidelijk is in elk geval, zo stelt het college van b en w van Zwolle, dat een verhoging van de snelheid op de Zwartewaterallee van 50 naar 70 kilometer per uur er gezien de ontwikkelingen niet in zit. Vanuit de gemeenteraad was hier eerder voor gepleit.

Kantoortorens

De zeven locaties rond de Zwartewaterallee waar de ontwikkelaars kansen zien, zijn óf al in hun bezit of er zijn met eigenaren afspraken over de aankoop ervan. Het betreft onder meer twee plekken aan de Obrechtstraat, namelijk het kantoorgebouw Hooglaer in het verlengde van het Deltion College en de voormalige KwikFit-garage daarnaast. Ook de Monteverdilaan 204 (voormalig schoolgebouw) en Dobbe 69 (nabij winkelcentrum Aa-landen) maken deel uit van de plannen evenals de locatie van woonzorgcentrum Havezate. Aan de Zwartewaterallee zelf gaat het om nummer 25, waar nu nog een kantoorpand staat aan de rand van de Dobbe-vijver en het Diligence-terrein. Hier bouwde het inmiddels failliete Eurocommerce twee kantoortorens. Er zijn al jaren plannen om een van de panden te verbouwen tot appartementen, maar dat kwam tot nu toe niet van de grond.

Back To Top