Skip to content

Purmerend bouwt 250 nieuwe huizen op acht locaties in de stad, minstens dertig procent sociale huur

Waar nu de voormalige M.L. Kingschool staat aan de Aletta Jacobslaan, verrijzen rond 2022 twee woongebouwen met zo’n vijftig nieuwe woningen.

Circa dertig daarvan zijn bedoeld voor de cliënten van Odion, een organisatie die kinderen en volwassenen met een beperking helpt. De overige achttien worden sociale huurwoningen. Donderdagochtend zetten wethouder Thijs Kroese, Annemarie van Dalen van het bestuur van Odion en directeur Stefan van Schaik van de Wooncompagnie daartoe hun handtekening onder een intentieverklaring. De omwonenden zijn donderdag op de hoogte gesteld.

Twaalf jaar wachten

Het project aan de Aletta Jacobslaan is een van de in totaal acht bouwprojecten in de stad die het college als een plan voorlegt aan de gemeenteraad in september. In totaal worden 250 woningen gebouwd aan de Riekstraat 21, Koggenland, Luitje Broekemastraat, Aletta Jacobslaan, Torenmolen 9, Westerdraay, Overweersepolderdijk en de Tarwestraat.

Minimaal dertig procent van de te bouwen woningen wordt sociale huur. Kroese: ,,Het raakt me dat starters tegenwoordig pas na twaalf jaar wachten aan de beurt zijn. We lossen met 75 sociale huurwoningen niet in een klap dat grote tekort op, maar dit is een van de manieren om nieuwe woningen te realiseren.’’ Verstedelijking, bijvoorbeeld rondom het station, en de bebouwing van de golfbaan levert in potentie nog veel meer woningen op, maar Kroese wil daar nog niet veel over kwijt: ,,We zijn ermee bezig.’’

Behalve een tekort aan sociale huurwoningen is er een grote behoefte aan betaalbare koopwoningen. Daarom hanteert de gemeente Purmerend het 30-30-40 principe: elk nieuwbouwproject moet voor minimaal dertig procent uit sociale huurwoningen bestaan, voor een even groot deel uit middeldure huur en betaalbare koopwoningen. De rest kan gebouwd worden in de vrije sector. Kroese benadrukt het belang van overleg. ,,Dit is anders dan bouwen op braakliggende grond. We begrijpen dat deze projecten direct invloed hebben op mensen hun eigen buurt.’’ Daarom worden op 1 en 3 juli informatieavonden in de buurt georganiseerd voor betrokkenen. Voor de tijdelijke bewoners van de Overweersepolderdijk 4, Luitje Broekemanstraat 35 en van het schoolgebouw aan het Koggenland wordt overigens een passende woonplek gezocht.

Zodra de plannen na september verder zijn uitgewerkt, worden ze per locatie opnieuw voorgelegd aan de raad. Die beslist definitief over de realisatie van de woningen door akkoord te gaan met het wijzigen van het bestemmingsplan.

Back To Top