Skip to content

Ruim helft gemeenten vreest tekort senioren woningen

Meer dan de helft van het aantal gemeenten verwacht in 2020 een tekort aan senioren woningen. Momenteel ervaart 43 procent van de gemeenten dit tekort.

Dat schrijft ouderenorganisatie Anbo in de vijfde editie van het door Ipso Facto uitgevoerde onderzoek Lokaal beleid seniorenhuisvesting. Niet alleen groeit het aantal senioren hard door de naoorlogse geboortegolf en de toegenomen levensverwachting. Ook zijn ouderen door het kabinetsbeleid (extramuralisering) gedwongen langer in de eigen woning te blijven. Vooral steden met minder dan 100.000 inwoners zeggen met dit tekort te kampen. In kleine steden en in dorpen wonen relatief veel ouderen en zijn er weinig voor ouderen geschikte appartementencomplexen.

Anbo pleit voor aanpassing van bestaande woningen, nieuwbouw en transformatie van leegstaande kantoren en verzorgingshuizen. Probleem is dat gemeenten weinig zicht hebben op hun eigen woningvoorraad. Zo heeft slechts 28 procent zicht op de woningen die relatief eenvoudig aangepast kunnen worden voor mensen met een beperking. Slechts 12 procent van de deelnemende gemeenten heeft zicht op het woningtekort. Aan het onderzoek hebben 114 van de in totaal 390 gemeenten meegedaan. Van de G4 participeerde alleen Amsterdam.

Ipso Facto heeft het tekort aan seniorenwoningen dan ook niet gekwantificeerd. In 2014 waarschuwde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur voor een tekort van 60.000 zorgwoningen de komende vijf jaar. Belangenvereniging Actiz stelde destijds dat er nu al minimaal een tekort van 84.000 geschikte woningen voor ouderen is.

Back To Top