Skip to content

Staphorst jaagt woningbouw aan om te voorkomen dat jongeren wegtrekken

Er zijn in de gemeente Staphorst fors meer woningen nodig.  Om de verwachte groei van het aantal huishoudens op te vangen zijn er tot en met 2040 zo’n 830 nieuwe woningen nodig.

Voor ruim de helft van de 830 nieuw te bouwen woningen zijn concrete plannen: 440 huizen, vooral te bouwen in De Slagen. Na jaren van stagnatie werd de woningbouw in deze wijk onlangs weer vlotgetrokken. Dat houdt in dat er op dit moment een tekort is aan plannen voor 390 woningen. Daarom gaat de gemeente woningbouw aanjagen.

Wegtrekken

,,Het betekent dat we actief aan de slag moeten om de plancapaciteit voor woningbouw uit te breiden’’, stelt wethouder Lucas Mulder in de nieuwe geactualiseerde gemeentelijk Woonvisie, die deze maand aan de gemeenteraad wordt aangeboden.  Als de woningbouw stagneert, zullen woningzoekenden uit de gemeente Staphorst elders hun heil zoeken. Mulder beschouwt het wegtrekken van jongeren en jonge gezinnen als ongewenst voor de toekomstige vitaliteit.

De actualisatie van de Woonvisie biedt volgens wethouder Mulder inzicht in de woonbehoefte en uitbreidingsmogelijkheden. ,,Daarbij wordt gestreefd naar betaalbare koopwoningen en voldoende huurwoningen voor starters in alle kernen. Daarnaast willen we meer diversiteit in de woningvoorraad met speciale aandacht voor wonen met zorg’’, meldt Mulder.

Vergrijzing

Er zijn verschillende ontwikkelingen op het gebied van het wonen die de komende jaren de aandacht vragen. Zo heeft ook Staphorst te maken met de gevolgen van een toenemende vergrijzing en een tekort aan beschikbare en betaalbare woningen voor starters en kleinere huishoudens.

‘Staphorst is een ondernemende gemeente met een jonge bevolking en veel zelfstandige beroepen, zoals loonbedrijven en bouwbedrijven’, zo staat in de nota. ‘De lokale woningmarkt is een echte kopersmarkt. Woningzoekenden willen bij voorkeur een eigen koopwoning.’

Woningen in de prijsklassen van 200.000 tot 265.000 euro zijn volgens het behoefteonderzoek heel populair en daaraan is een groot tekort. Voor ouderen die willen verhuizen, is weinig passend aanbod en daarom blijven zij vaak wonen in hun koopwoning die eigenlijk voor een gezin geschikt is. Hierdoor stagneert de doorstroming, zo luidt de conclusie.

Jongeren

Ook voor jongeren en starters in Staphorst is het woningaanbod beperkt. Jongeren willen graag een betaalbare koopwoning in de kern waar ze zijn geboren. Er is op dit moment weinig aanbod waardoor jongeren wegtrekken uit de gemeente. Het aandeel gezinnen is in Staphorst groot en zal ook tot 2040 een belangrijk aandeel vormen in de gemeente. De gezinnen zijn met name op zoek naar koopwoningen tussen 350.000 en 450.000 euro, met zes of zeven kamers.

Back To Top