Skip to content

Twentse bouw- en infra-ondernemers zijn klaar voor grote bouwopgave

De coronacrisis heeft de behoefte naar betaalbare woningen alleen maar versneld. Een steeds grotere groep migranten vanuit het westen en midden van Nederland ontdekt de voordelen van het wonen in de regio Twente. Daarom is het nu echt noodzakelijk om het bouwtempo in Twente op te schroeven.

Ook de verstedelijking in Twente gaat steeds sneller. Ondanks eerdere jaren is de bedoeling om 22.000 huizen aan het bestaande woningbestand toe te voegen. Op dit moment werken de Provincie Overijssel en de alle veertien gemeenten samen aan een woonvisie tot 2031. Hierin wordt vastgelegd hoeveel huizen iedere gemeente denkt te kunnen realiseren.

‘Extra woningbouw is noodzakelijk’

De bouw- en infrabedrijven in de Regio Twente hebben de capaciteit en kennis om de grote vraag naar nieuwbouwwoningen te kunnen realiseren. Prefabricage zal ook hier een grote rol in spelen, samen met de kennis over duurzaam bouwen. “Het bouwen van extra woningen is noodzakelijk en wenselijk. Wonen is een grondrecht en door de toename van de bevolking zal dit alleen maar toenemen. Elke gemeente in de regio Twente kan zijn steentje bijdragen door in elk dorp of wijk locaties aan te wijzen waar relatief kleine aantallen woningen gebouwd kunnen gaan worden en snel ingepast kunnen worden. Vele kleine aantallen maken samen een grote hoeveelheid”, aldus Lucas Haafkes, voorzitter Regio Twente binnen Koninklijke Bouwend Nederland.

Behoefte aan bouwgrond

In Twente is de behoefte naar nieuwbouwwoningen ontzettend groot, ook binnen de sociale huursector.  Volgens de laatste voorspellingen moeten er in 2031 zelfs meer dan 22.000 huizen bijgebouw worden. Ondanks de voorspellingen van de afgelopen tien jaar dat de bevolkingsgroep gaat krimpen in de regio Twente is juist de behoefte naar duurzame en energiezuinige woningen erg groot. De behoefte van mensen en de samenstelling van huishoudens verandert. Het is van belang dat er voldoende grond beschikbaar komt om te gaan bouwen. De vraag is waar je dit gaat doen. Is het in de binnenstad, in weilanden of aan de randen van dorpen en steden?

Heroriëntatie nodig

De coronacrisis heeft ook een enorme invloed op de woningmarkt in Twente. De wereld is enorm veranderd door het thuiswerken. Dit heeft ook het gevolg dat we opnieuw moeten gaan kijken naar heroriëntatie van het binnenstedelijk gebied en centra.

Back To Top