Skip to content

Uitstekend eerste halfjaar Nederlandse woningmarkt

Woningmarktcijfers.nl meldt dat in de eerste zes maanden van 2015 door het Kadaster 75.249 woningtransacties werden geregistreerd: een stijging van 19,4 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2014.

Op basis van de huidige ontwikkeling kunnen in 2015 175.000 transacties worden verwacht. Het marktaandeel per woningtype is vrij stabiel.

Stijging

De eerste zes maanden van 2015 laten een stijging van de gemiddelde koopsom zien van 2,9 procent tot 224.700 euro. In vergelijking met het gehele jaar 2014 blijft de stijging beperkt tot 1,1 procent. Bij de prijsontwikkeling per kwartaal zijn de verschillen van de diverse prijsindexen goed zichtbaar. De mediaanprijs volgens NVM ligt structureel 10.000 euro onder het niveau van de kadasterkoopsom, maar het verschil loopt het laatste kwartaal terug. De NVM-prijzen hebben ongeveer een kwartaal voorsprong op de kadastercijfers en vormen daardoor een goede indicatie van de gemiddelde koopsom van het Kadaster voor het derde kwartaal. De Prijsindex Bestaande Koopwoningen van het CBS en Kadaster blijft zoals gebruikelijk ver achter op de koopsomontwikkeling absoluut.

De provincie Drenthe is tot nu toe de grootste stijger, zowel wat het aantal transacties betreft (+23,8 procent) als ook de koopsomstijging (+4,6 procent). Ook in Groningen en Noord Holland stegen beide bovengemiddeld. In Zeeland en Friesland blijft de toename van het aantal transacties beperkt tot 9 respectievelijk 11,6 procent. De kleinste koopsomstijging zien we in Overijssel en Zuid Holland. In vergelijking met het gehele jaar 2014 tonen Overijssel en Zuid Holland een kleine koopsomdaling.

De afgelopen jaren is een afname van het aandeel jongere kopers te zien en een stijging van het aantal kopers vanaf 45 jaar. Ook in de eerste helft van 2015 loopt deze trend door. De groep 45-plus heeft nu een aandeel van ruim 30 procent. De voorraad te koop staande woningen is in het tweede kwartaal met duizend stuks licht gestegen. De meting is een resultaat van het gemiddelde aanbod gedurende de maanden april tot en met juni.

Door de stijging van het aantal transacties neemt de theoretische verkooptijd (TVT) ook in het tweede kwartaal af. De TVT berekent het aantal maanden nodig om het gehele woningaanbod te verkopen op basis van het aantal transacties van de laatste twaalf  maanden. De TVT bedraagt nu vijftien maanden, het laagste niveau sinds 2009. In de laagste prijsklasse is twaalf maanden nodig om het aanbod te verkopen. Boven de 500.000 euro zijn gemiddeld 28 maanden nodig.

Back To Top