Skip to content

Vakantiehuisjes meer in trek door krappe woningmarkt

Vakantiehuisjes profiteren van de schaarste op de woningmarkt. Door het tekort aan beschikbare en betaalbare woningen zoeken mensen vaker hun heil op recreatieparken. Dat maakt de huisjes ook voor beleggers interessant.

Dat constateert makelaarsvereniging NVM op basis van haar nieuwste onderzoek naar de recreatiemarkt. Uit de cijfers blijkt onder andere dat de vraag naar koopvakantiehuisjes vorig jaar met maar liefst 15 procent steeg.

Verder blijkt dat in 2017 in totaal 4.330 recreatiewoningen van eigenaar wisselden. Tegelijkertijd daalde het aanbod van koophuisjes. Die ontwikkelingen bij elkaar opgeteld zorgden voor een prijsopdrijvend effect: de transactieprijs nam gemiddeld met 6 procent toe naar 148.450 euro.

Er zijn wel grote verschillen te zien tussen regio’s. Ter illustratie: de gemiddelde verkoopprijs op de Waddeneilanden kwam vorig jaar uit op 351.888 euro, in Drenthe was dat krap een ton. In Zeeland naderde de verkoopprijs de twee ton. De gemiddelde vraagprijs is daar inmiddels 428.471 euro.

Permanent

Mede doordat het aanbod afneemt, wordt het steeds interessanter om oudere vakantiewoningen te saneren of op te knappen, zeggen de makelaars. Ook worden sommige vakantieparken omgevormd tot woonwijken. Vaak gebeurt dat omdat de parken in de praktijk toch al permanent werden bewoond.

 ,,Door de sterk toegenomen druk op de woningmarkt vervullen steeds meer recreatieparken een nuttige rol als tijdelijke of meer permanente woonbestemming”, zegt Ger Jaarsma, voorzitter van de NVM. Die trend vraagt volgens hem van overheden om meer na te denken over het toekomstperspectief van een park voor zuiver recreatief gebruik.

De NVM verwacht dat de vraag naar vakantiewoningen toeneemt en het aanbod verder afneemt, met name in het goedkopere segment. De gemiddelde verkoopprijs zal daardoor sterker stijgen.

Back To Top