Skip to content

Woningcorporaties en gemeenten werken aan snellere bouw van betaalbare woningen

– dagbladdijkenwaard.nl – 18 november 2021 Bron: Gemeente Heerhugowaard


LANGEDIJK/HEERHUGOWAARD – Woningcorporaties Woonwaard en Woonstichting Langedijk en de gemeente Heerhugowaard hebben een intentieverklaring ondertekend die de samenwerking bekrachtigt voor het sociaal woningbouwprogramma ‘Urgentielocaties Sociale Woningbouw Heerhugowaard’. Het doel is om snel meer sociale woningbouw te realiseren. Tot 2030 is er een behoefte tot circa 650 extra woningen in Heerhugowaard en tot 350 extra woningen in Langedijk.

Het project kent een aantal concrete locaties. Het gaat om de eerste locaties De Tuinfluiter (De Draai), De Goudvink (De Draai) en Berckheidelaan. Ook de locatie Gildestraat wordt momenteel op haalbaarheid om sociale huurappartementen op deze locatie te realiseren onderzocht. Voor de Titanialaan, Gildestraat en Krusemanlaan zal nog nader worden bekeken hoe en met welk programma deze ontwikkeld kunnen gaan worden.

Grote behoefte

“Het kan niet snel genoeg gaan, als je kijkt naar de behoefte die er momenteel is”, zegt Monique Stam, wethouder ‘wonen’ in Heerhugowaard. “Samenwerking is het sleutelwoord om nog sneller bereikbare woningen voor iedereen te realiseren en daarom ben ik ook heel blij dat we er gezamenlijk zo hard aan willen trekken.”

Belangrijke rol voor woning corporaties

De woningcorporaties spelen een belangrijke rol in dit project. Het gaat niet alleen om de bouw van nieuwe sociale huurwoningen, maar het gaat om een bredere, sociale opgave.

Er is meer aandacht voor mensen met een smallere beurs, zoals jongeren. Maar het gaat ook om mensen die (tijdelijke) betalingsproblemen hebben en er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor langer zelfstandig thuiswonen.

– Tim van Ruiten van Woonstichting Langedijk

 

De mogelijkheden voor ‘flexwonen’ worden bekeken en er wordt groot ingezet op de verduurzaming van honderden woningen. Joke van den Berg van Woonwaard: “Het is goed merkbaar voor iedereen hoe groot de opgaven zijn waar we voor staan. Kijk naar het woningtekort en onze ambitie om ‘woonlastenneutraal’ te verduurzamen. We hebben elkaar hierin hard nodig. Daarom is het ook zo belangrijk dat we deze afspraken maken en samen aan de slag gaan, ieder vanuit zijn eigen rol.”

Back To Top