Skip to content

Woningnood in Zwolle: roep vanuit politieke partijen om nog sneller meer huizen te bouwen

– Nieuwbouw in de Zwolse wijk Stadshagen.

 

In Zwolle moeten jaarlijks duizend huizen gebouwd worden, maar zijn dat er wel genoeg om de woningnood te bestrijden? De ambitie moet zo snel mogelijk omhoog naar jaarlijks 1500 woningen, stellen coalitiepartij VVD en oppositiefractie CDA. Wethouder Ed Anker voelt er wel wat voor, maar durft zijn vingers niet meer te branden aan concrete cijfers.

De groei van Zwolle is hét thema binnen de Zwolse politiek. Ook tijdens de bespreking van de zogeheten perspectiefnota – een gemeentelijke doorkijk naar de komende jaren – liep de wooncrisis gisteren als rode draad door de raadsvergadering.

Volgens fractieleider Jan Nabers van oppositiepartij CDA is het de hoogste tijd een tandje bij te schakelen. Op dit moment zet Zwolle in op tienduizend nieuwe huizen in tien jaar tijd. Zoals enkele jaren geleden een versnellingsactie werd ingezet op sociale huurwoningen, moet nu de algehele woonambitie omhoog naar 1500 nieuwe huizen per jaar, stelt hij. Wat Nabers betreft wordt zo snel mogelijk begonnen met onderzoeken naar potentiële bouwlocaties als Dijklanden, IJsselvizier en Stadsbroek.

Bouwen op appartementen

Maar de gevoeligheden die er al jaren zijn rond nieuwbouw in groengebieden, blijken nog lang niet van tafel. Anja Roelfs (GroenLinks): ,,Het is belangrijk dat iedere Zwollenaar goed kan wonen en dat we de omgeving beschermen.’’ Haar partij staat kritisch tegenover de komst van huizen in het buitengebied. Ze oppert de mogelijkheid om woonlagen bovenop bestaande appartementengebouwen te plaatsen.

,,Wij maken liever vandaag dan morgen de keuze voor een nieuwe wijk’’, zegt VVD-leider Johran Willegers op zijn beurt. Hij wil net als CDA’er Nabers zo snel mogelijk van duizend naar 1500 nieuwe huizen per jaar. Swollwacht-fractievoorzitter Silvia Bruggenkamp noemt dat aantal ‘heel ambitieus, maar ik ben er niet negatief over’.

Het CDA doet alsof makkelijke oplossin­gen mogelijk zijn, ineens van duizend naar 1500. Maar gaat het om concrete zaken, dan krabbelt het CDA terug

– Gerdien Rots, fractievoorzitter ChristenUnie Zwolle

 

Vanuit de ChristenUnie, de grootste partij in Zwolle, klinkt vooral kritiek op de houding van de christendemocraten. Fractieleider Gerdien Rots: ,,Het CDA doet alsof makkelijke oplossingen mogelijk zijn, ineens van duizend naar 1500. Maar gaat het om concrete zaken, dan krabbelt het CDA terug. We hebben allang over Dijklanden gediscussieerd en deze coalitieperiode besloten dat daar niet gebouwd kan worden. Het CDA kan beter blij zijn met wat er al is gebeurd aan voorbereidingen op allerlei bouwprojecten, zoals bij de IJsselcentrale en aan de Zwartewaterallee.’’

Op dit moment zet Zwolle vooral in op nieuwbouw in bestaand woongebied. Dat op termijn echter ook in het groen gebouwd moet worden, lijdt geen twijfel. ,,We willen niet rücksichtslos een woonwijk erin gooien, maar kwalitatief doorbouwen’’, zegt verantwoordelijk wethouder Ed Anker (ChristenUnie). Zwolle werkt daarvoor met onder meer de rijksoverheid aan een voorstel hoe op de lange termijn de regio zich moet ontwikkelen – de verstedelijkingsstrategie. In het najaar moet daar meer duidelijkheid over komen.

Anker erkent dat het heel goed mogelijk is dat Zwolle 1500 huizen extra per jaar nodig heeft, maar hij durft dat – met recente ervaringen in het achterhoofd – niet nu al zwart-op-wit te zetten. Onlangs ontstond immers veel commotie nadat hij in een document had laten optekenen dat Zwolle in 2040 zo’n 25.000 extra woningen nodig heeft. Verliest Zwolle dan niet haar huidige karakter, is een vraag bij tegenstanders van de forse groei van de stad.

Zwolle zal daarom groeien en we moeten zorgen dat er voldoende woningen zijn. Het moet voor alle Zwollena­ren vooruit­gang zijn
Ed Anker, wethouder gemeente Zwolle

– Ed Anker, wethouder gemeente Zwolle

 

Anker: ,,Het woonbeleid is onmiskenbaar een grote opgave. Er komen hier een heleboel trends bij elkaar: de trek naar het oosten, het belangrijker worden van deze regio, een toename van één- en tweepersoonshuishoudens en het is makkelijker geld lenen. Zwolle zal daarom groeien en we moeten zorgen dat er voldoende woningen zijn. Het moet voor alle Zwollenaren een vooruitgang zijn.’’

Het gesprek over de groei van Zwolle gaat maandag al verder, wanneer de gemeenteraad de zogeheten omgevingsvisie behandelt. Wethouder Anker trok dat document – waarin de 25.000 woningen vermeld stonden – vorig jaar september terug, nadat meer dan honderd inwoners schriftelijk kritiek leverden en ook raadsleden de nodige kanttekeningen plaatsten. Dat aantal woningen heeft hij nu geschrapt uit de visie. De 10.000 extra huizen tot 2030 staan er nog wel in. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om die ambitie al dan niet op te hogen.

Back To Top