Skip to content

Woningnood jaagt prijzen bouwgrond omhoog

De huizenprijzen stijgen, maar de uitgifte van het aantal bouwvergunningen voor woonhuizen neemt af. Landelijk worden in 2016 naar verwachting tienduizend bouwvergunningen minder verleend dan in 2015.

Het aantal verleende bouwvergunningen komt dit jaar uit op 43 duizend woningen tegen 53 duizend in 2015. Dat blijkt uit onderzoek van de Technische Universiteit (TU) Delft en het Bureau Stedelijke Planning (BSP) in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers (NVB). De daling van het aantal nieuwe vergunningen verrast de onderzoekers, omdat die zich vooral voordoet in de gebieden waar de markt het sterkst is, Noord- Holland en Utrecht. ‘Een tekort aan bouwlocaties is hier de oorzaak van.’

In stedelijke buitenwijken, dorpen en het landelijk gebied is het woningtekort met 64 procent van het totaal het grootst, stellen de onderzoekers, TU-hoogleraar Friso de Zeeuw en BSP-adviseur Rink Drost. Het tekort in het centrum van de grote steden, waar de prijzen het laatste jaar het sterkst stegen, komt met 36 procent op de tweede plaats. De rustige woonwijk in de stad of het dorp, in de nabijheid van voorzieningen, is veruit favoriet. Ook het landelijk gebied dichtbij de stad is geliefd, maar kent een beperkt aanbod.

Woningtekort in stedelijke buitenwijken, dorpen en het landelijk gebied met 64 procent het grootst

Het oplossen van het woningtekort vergt volgens het onderzoek de bouw van jaarlijks zo’n 80 duizend woningen tot 2020. De nieuwe woningen zijn vooral nodig om de huishoudensgroei op te vangen, tot 2020 circa 60 duizend per jaar. De voorziene jaarproductie van 43 duizend woningen schiet tekort.

Het ombouwen van leegstaande panden tot woningen leverde de afgelopen jaren gemiddeld zo’n zevenduizend woningen per jaar op. Een succes, aldus het onderzoek. De groei van het aantal ’transformatiewoningen’ neemt echter snel af. Op lange termijn zakt het aantal nieuwe ombouwwoningen terug naar drie- tot vierduizend per jaar. Het wordt steeds moeilijker om voor ombouw geschikte gebouwen te vinden in aantrekkelijke gebieden.

Zoals van de NVB verwacht mag worden, roept de bouwersvereniging op om snel ruimte te maken voor woningbouw. In Noord-Holland is sprake van een tekort aan ruimte van 65 duizend woningen en in de provincie Utrecht van 28 duizend woningen. De overige provincies hebben capaciteit tot 2040.

Back To Top