Skip to content

’Woningnood wordt erger’: Rekenkamer Purmerend en Beemster pleit voor meer soepelheid bij buitenstedelijk bouwen

Robert Jan van der Woud 08/04/2019 om 16:35 PURMEREND

woningnood-wordt-erger-rekenkamer-purmerend-en-beemster-pleit-voor- meer-soepelheid-bij-buitenstedelijk-bouwen

De woningnood in Purmerend en Beemster zal de komende jaren alleen nog maar toenemen. Dat doemscenario schetst de Rekenkamercommissie Purmerend en Beemster in een onderzoek naar het woonbeleid in beide gemeenten.

De rekenkamer noemt extramuralisering in de zorg, migratie, de aantrekkingskracht van de regio rond Amsterdam en het dalende aantal bewoners per woning als belangrijkste verklaringen voor de druk op de woningmarkt. Extramuralisering leidt ertoe dat mensen met psychische problemen minder snel in een instelling terechtkomen en thuis of in een sociale huurwoning worden geholpen. De bevolking van Nederland is de afgelopen 17 jaar met 1,2 miljoen mensen gegroeid, en de aantrekkingskracht van Amsterdam vergroot de vraag naar woningen in Purmerend en Beemster.

Daartegenover staat dat er de afgelopen jaren in de regio Noord-Holland Zuid te weinig woningen zijn gebouwd, onder meer als gevolg van de economische crisis, trage besluitvorming en ingewikkelde binnenstedelijke plannen die meer tijd vergen. Momenteel zorgt een tekort aan personeel en bouwmaterialen voor vertraging, en hebben woningcorporaties minder geld voor het bouwen van sociale huurwoningen.

Purmerend en Beemster doen er goed aan om samen te werken met de provincie en andere regiogemeenten en er op die manier voor te zorgen dat er meer woningen kunnen worden bijgebouwd. Anders omgaan met de regels voor buitenstedelijk bouwen ’kan helpen om hier knelpunten in op te lossen’, bepleit de Rekenkamercommissie in de aanbevelingen.

Het onderzoek noemt verder het veranderen van het toewijssysteem voor sociale huurwoningen. De gemeenten in de regio zijn daar overigens al mee bezig. Een derde aanbeveling is het bekijken van de effectiviteit van het

tweedekansbeleid voor probleemwoners en het beleid voor beschermd wonen.

Ook een starterslening kan ervoor zorgen dat inwoners van Purmerend en Beemster makkelijker aan een koopwoning komen. En jongeren moeten ervan doordrongen worden dat ze zich snel moeten inschrijven voor een sociale huurwoning, gezien de wachtlijsten.

Back To Top