Skip to content

Woningtekort loopt op

Het tekort aan woningen loopt op van een “gangbaar percentage” van 2 procent in 2012 naar 4 procent in 2020. In de regio’s Amsterdam en Utrecht zal het tekort 8 tot 10 procent bedragen. Dat blijkt maandag uit de Primos prognose van onderzoeksbureau ABF Research, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en negen provincies. Doordat het aantal opgeleverde nieuwbouwhuizen sinds 2009 daalt en het aantal huishoudens blijft groeien, zal vooral in de Randstad de druk op de woningmarkt toenemen.

Sinds 2009 is het aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen gedaald van 80.000 naar nog geen 60.000 per jaar. Het Rijk en de bouwers verwachten dat ook de komende jaren dit niveau gehandhaafd blijft. Door het slopen en samenvoegen van woningen ligt de werkelijke toename van woningen op 40.000 à 45.000 per jaar.

Huishoudens
Het aantal huishoudens groeit echter met circa 60.000 door instroom van migranten en toenemende individualisering. Van elke vijf huishoudens die er de komende jaren bijkomen, zijn vier alleenstaand. In 2020 is het woningtekort daardoor toegenomen van 160.000 naar 290.000 woningen.

Vergrijzing
Tien jaar later zou het tij weer kunnen keren. Uit recent onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat rond 2030 circa 53.000 koopwoningen per jaar vrijkomen door de vergrijzing. Doordat bijna de helft van de babyboomers in het bezit is van een eigen woning, komen over tien tot vijftien jaar veel woningen op de markt door overlijden van de eigenaar.

Zonder ingrijpen kan deze toename van aanbod leiden tot een waardedaling van woningen, problemen met verhuurbaarheid en leegstand. Dit effect zal met name zichtbaar zijn in krimpregio’s, waarschuwde de organisatie in juli.

Back To Top