Skip to content

Woonvisie Almere: bouwen, bouwen, bouwen

De gemeente Almere wil een grote rol gaan spelen bij de coördinatie van woningbouwplannen in de stad. Doel is om snel meer huizen te bouwen vergeleken met de voorgaande jaren. Dat valt te lezen in de Woonvisie, die donderdagmiddag is gepubliceerd. Ruim een jaar lang is gewerkt aan het document, dat het toekomstbeeld op woongebied voor het komende decennium beschrijft.”De afgelopen tien jaar hebben we gemiddeld zo’n duizend woningen per jaar gebouwd. En wij willen dat verdubbelen,” zegt VVD-wethouder Julius Lindenbergh. “Om dat te doen moet je sterker centraal gaan sturen. Dus niet alleen wachten totdat mensen op je afkomen met plannen. Maar ook zelf veel actiever een ambitie uitspreken en partijen uitnodigen om je daarbij te helpen.”

24.500 nieuwe woningen
Het college van B en W spreekt de wens uit om tussen de 17.500 en 24.500 woningen erbij te krijgen tussen nu en 2030. De verdere uitwerking van de plannen moet een preciezer aantal opleveren. De voorkeur van Lindenberg gaat in elk geval uit naar 24.500, zo zegt hij. Dat zou neerkomen op 2450 woningen per jaar.

Ter vergelijking: zowel in 2018 als 2019 kreeg Almere er ongeveer 1650 nieuwe woningen bij. In de jaren daarvoor lag dit aantal lager.

Historisch overzicht:

Hoogbouw en inbreiding
Almere bestaat op dit moment vooral uit laagbouw. In de toekomst ligt er meer hoogbouw in het vooruitschiet. “Bijvoorbeeld in Almere-Centrum en het Olympiakwartier-Oost, waar we hoogbouw gaan realiseren op een manier die Almere nog niet kent”, zo staat in de Woonvisie.

Nieuwbouw gaat niet alleen plaatsvinden op grote kale vlaktes, ook in de bestaande stad komen er woningen bij. Dat is volgens Lindenbergh nodig om een goede balans te houden qua woningtypes. “Het gaat bijvoorbeeld om ouderen die in hun eigen wijk willen blijven, maar daar geen woning kunnen vinden. Voor die mensen willen we – als de buurt dat ook een goed idee vindt – woningen toevoegen zodat zij in hun wijk kunnen blijven wonen.” Volgens Lindenbergh kan dat met behoud van het groene karakter van de stad.

Hier moeten de woningen komen:

Voorlopig geen huizen in Pampus
Het gebied Almere Pampus, waar verschillende partijen in de Tweede Kamer op hebben gewezen als locatie om de woningnood in de Randstad op te lossen, komt niet in de plannen voor. “Pampus is een gebied met enorme potentie, zowel voor Almere als voor de regio. Maar voordat we concrete plannen maken, hebben we eerst meer zekerheid nodig over de wegen en OV-verbindingen”, zo valt te lezen.

Almere houdt daarmee vast aan de eis dat er een IJmeerverbinding moet komen naar Amsterdam. “Als die zekerheid er komt, kunnen we de principes uit deze woonvisie moeiteloos toepassen om ook van het stadsdeel Pampus een groot succes te maken.”

Politiek gezien een heet hangijzer
De Woonvisie zal binnenkort besproken worden door de gemeenteraad. Het document ligt gevoelig omdat het eigenlijk al veel eerder werd verwacht. Na de collegecrisis die ontstond door het vertrek van de PvdA uit de coalitie bleef het enige tijd stil. De partijen die onderhandelden over een nieuwe coalitie kregen al wel conceptversies te zien. Dit tot woede van de oppositiepartijen. Half februari kreeg ook de oppositie de concept-versie uiteindelijk alsnog.

Woningvoorraad Almere:

Back To Top