Skip to content

Wordt Vechtpoort de nieuwe woonwijk in Zwolle? Alles wat je wilt weten

Zwolle – Misschien ben je er weleens doorheen gefietst, Vechtpoort, een lap grond ten zuiden van Berkum. Er staan een paar boerderijen, er is veel groen en ruimte. Maar wordt dit de plek waar straks 2.000 woningen gaan komen? Dat moet nog voor de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 bekend worden.

Door de gemeenteraad en het college is de Vechtpoort al meerdere keren als nieuwe woonwijk getipt. Dit idee is niet nieuw, in 2008 verscheen er al een rapport, met de naam Structuurplan 2020, over bouwen in het gebied. Deze nieuwssite heeft het rapport onder de loep genomen en vatte de belangrijkste informatie voor je samen.

Waar ligt Vechtpoort?

Vechtpoort is een stuk grond dat ligt naast de wijk Berkum in het Noorden van Zwolle. Allereerste moeten we onderscheid maken tussen twee Vechtpoorten; Vechtpoort 1 (Maatgraven en Aalvangers, ten noorden van het Spoor in Herfte) en Vechtpoort 2, dat ten Zuiden van het spoor in Herfte ligt. De meeste grond van Vechtpoort 1 in het bezit van projectontwikkelaars. Vechtpoort 2 is een grotendeels agrarisch gebied, een groot deel van deze grond is in bezit van de Gemeente Zwolle.
Het gebied grenst aan de bovenzijde aan de Vecht en het Natura-2000 gebied rondom deze rivier en onderin aan de wetering bij Isala en het buurtschap Herfte bij speciaal onderwijsschool de Ambelt. Bovendien worden de twee Vechtpoorten gescheiden door de spoorlijn waar acht maal per uur een trein langs komt vanuit of naar Leeuwarden en Groningen.

– Bron: Google Maps

 

Hoeveel woningen kunnen er gebouwd worden?

Volgens de Omgevingsvisie is bouwen in Vechtpoort mogelijk, er kunnen ongeveer 2000 woningen worden gebouwd. Het idee is een dorpse setting, met veel groen en herkenbare buurten. Volgens het Structuurplan is met name de hogere gelegen grond geschikt voor woningbouw. De lager gelegen gebieden zijn niet geschikt voor woningen, omdat het daar erg moerassig is. Er is daarnaast ruimte om zelf huizen te laten bouwen, zolang het past in het dorpse woonmilieu.

– Boerendanserdijk rotonde. Foto: RTV Focus

 

Is Vechtpoort makkelijk te bereiken vanuit de stad?

Volgens het Structuurplan 2020 is nieuwe infrastructuur noodzakelijk voor Vechtpoort, om geluidshinder te voorkomen. Er moet volgens het plan voorkomen worden dat het verkeer naar Vechtpoort via Berkum wordt geleid, ook hierom is er nieuwe infrastructuur nodig.

Hoe zit het met winkelcentra en andere voorzieningen?

De nieuwe wijk Vechtpoort is met 2000 woningen te klein voor een eigen voorziening met winkels. Het is volgens het structuurplan de bedoeling dat inwoners van Vechtpoort terecht kunnen in Berkum. Hoewel Berkum niet zoveel voorzieningen heeft, dat zou dus uitgebreid moeten worden. Daarnaast moet het ook mogelijk zijn om snel bij een huisarts, basisschool en wijkvoorzieningen te zijn.

– De Vechtpoort ligt ten oosten van de straat Tussen de Verlaten.

 

Hoe kansrijk is de locatie Vechtpoort

Nu de laatste nieuwbouwwijk Stadshagen bijna is volgebouwd moet Zwolle op zoek naar een nieuwe plekken.
In het structuurplan 2020 wordt gesproken over meerder, kleinschalige locaties waarbij ook het landschap gericht wordt ontwikkeld. Dit zijn naast Vechtpoort ook Stadsbroek, Dijklanden, IJsselvizier, Wijthmen en Windesheim. Uit onderzoek naar wonen, werken, verkeer, groen blijkt dat Vechtpoort de meest kansrijke optie is. Omdat het in Vechtpoort gaat om relatief weinig woningen in een groene omgeving, is dat bevorderlijk voor de woonkwaliteit; er is veel ruimte en groen.

– Kansen van mogelijke nieuwe woonwijken – Bron: Structuurplan 2020 gemaakt in 2008.

 

– Het land tussen De Herfte en Berkum behoort tot het gebied Vechtpoort

 

Wat wil de gemeente?

De gemeente spreekt van een ‘verziekte woningmarkt’, om deze reden wil de gemeente flink gaan bouwen. Er is in Zwolle meer vraag dan aanbod, daarnaast blijven de woningprijzen stijgen. De gemeente wil de komende 10 jaar per jaar 10.000 woningen gaan bouwen. 6000 woningen worden in de bestaande stad gebouwd, 4000 woningen worden buiten de stad gebouwd; denk hier aan bijvoorbeeld Harculo en Stadshagen. Naast deze woningen wordt er gekeken naar een andere uitleglocatie buiten de stad, zoals bijvoorbeeld de Vechtpoort. Volgens de gemeente liggen er kansen om in de Vechtpoort klimaatproof te bouwen. Ook kan er op een alternatieve manier drinkwater gewonnen worden uit overtollig grondwater dat zich in het gebied bevindt.

– Het gebied onder en boven de Maatgravenweg hoort ook tot de Vechtpoort – Foto: RTV Focus

 

Natura 2000 gebied?

De Vechtpoort grenst aan een Natura 2000 gebied maar ligt er niet in. Voor het bouwen in de buurt van een Natura-2000 gebied zal vaak naast de bouwvergunning ook een vergunning voor de Natuurbeschermingswet en een onheffing van de Flora- en faunawet nodig zijn.
Het groen uitgetekende gebied is het Natura-2000 gebied rondom de Vecht.

– Het Natura 2000-gebied net boven de Vechtpoort. Bron: Natura 2000 in Nederland / Rijksoverheid

 

Het college doet voor de verkiezingen van 2022 hier een uitspraak over. Het uiteindelijke besluit moet eind 2022 aan de raad worden voorgelegd ter goedkeuring.

Back To Top