Skip to content

Zwolle wil samen met Rijk bouw betaalbare woningen versnellen

Zwolle – Er is veel vraag naar woningen in Zwolle. Het college van B en W werkt daarom samen met overheden en marktpartijen hard aan het versnellen en realiseren van woningen in de stad.

De verwachting is dat de komende tientallen jaren 25.000 nieuwe woningen nodig zijn. Zwolle is in trek en wil ook in de toekomst een woonplek kunnen bieden aan de jongeren die nu in de stad opgroeien. Daarom houdt Zwolle de vaart erin.

Er worden nu al 1000 nieuwe woningen per jaar gebouwd. Om woningen te kunnen bouwen, zijn vaak ook flinke investeringen nodig voor bijvoorbeeld wegen of de openbare ruimte. Zwolle doet daarom, samen met provincie Overijssel en marktpartijen, een voorstel aan het Rijk om deze investeringen slim te bundelen. En samen met het Rijk het bouwen van nieuwe, betaalbare en duurzame woningen in Zwolle sneller mogelijk te maken.

Wethouder Ed Anker: “Om nieuwe woningen in de stad te kunnen bouwen, moeten er bijvoorbeeld vaak ook wegen, fiets- en looproutes worden aangepakt. Of oplossingen worden bedacht voor het parkeren van auto’s. In de Spoorzone is dat het geval. Om in dit stadsdeel meer woningen te kunnen bouwen, zijn er ook aanpassingen nodig die zorgen dat het ook in de toekomst een fijne woonplek blijft. Meer groen, meer levendigheid en aantrekkelijke routes voor fietsers en voetgangers. En dat allemaal klimaatproof. Hiervoor zijn miljoenen nodig. Door nu samen te investeren, kunnen we de bouw van nieuwe betaalbare woningen versnellen”

De landelijke overheid stelt nu namelijk 1 miljard euro beschikbaar om sneller nieuwe betaalbare woningen te realiseren in een prettige leefomgeving. Dit is een speciale regeling waar gemeentes in Nederland een aanvraag voor kunnen doen. Dat kan in vier rondes, de eerste ronde is nu gestart. De Spoorzone is voor Zwolle de grootste kanshebber in deze eerste ronde. Want ook in Den Haag wordt gezien dat de Spoorzone een bijzonder gebied is: in het centrum van Zwolle, dicht bij de IJssel en goed bereikbaar. De Zwartewaterallee, Oosterenk en Stadshagen zijn mogelijke gebieden voor latere aanvragen.

In oktober zal de minister een besluit nemen over het gezamenlijke voorstel uit Zwolle. Als het Rijk samen wil investeren in de Spoorzone, zal er daarna met inwoners, organisaties en partijen gewerkt worden aan de uitwerking van de plannen.

Back To Top